👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So Sverige förr i tiden åk 2

Skapad 2021-05-05 22:09 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Det har inte alltid sett ut som det gör idag. För att du ska kunna förstå varför det ser ut som det gör idag, ska vi titta tillbaka i tiden. Vi ska under några veckor arbeta med temat Sverige förr i tiden.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du skall kunna:

- kunna göra någon jämförelse mellan livet förr och nu.

- kunna berätta något om skolan förr och nu.

- kunna berätta något om Kristianstads historia.

- känna till hur en tidslinje fungerar och vad dåtid, nutid och framtid betyder.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

- göra en tidslinje för att kunna få en uppfattning om hur lång tid 100 år är. På tidslinjen kommer vi sätta ut viktiga årtal samt hur mycket som har uppfunnits.

- samtala om människors/barns liv för 100 år sedan utifrån litteratur, presentationer och filmer.

- titta på film som visar hur livet och skolan såg ut (T.ex youtube klipp, sli.se, Emil i Lönneberga och/eller Barnen i Bullerbyn) och jämföra med vår egen tid.

- skriva faktatexter och rita bilder.

- stadsvandring inne i Kristianstad.

 

Begrepp:

 Tidslinje, dåtid, nutid, framtid. katedern, fattiga, rika, potatislov, skamvrå, griffeltavla, piga/barnjungfru. Förkläde

 

Digitala verktyg:

Filmer från sli.se och youtube

Presentationer

Kahoot

Chromebooks 

 

Slutuppgift:

Jämförelse med livet och skolan för 100 år sedan till idag med ord/bild.

Ge exempel på hur människor levde för länge sedan.

Berätta något om Kristianstads historia.

Använda en tidslinje och känna till något om vad dåtid, nutid och framtid betyder (förr och nu).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3