👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektberättelse 4b - Lille Skutt

Skapad 2021-05-06 07:11 i 184351 Förskolan Sunnan Stockholm Farsta
Förskola
En redogörelse kring hur vi arbetat med Bockarna Bruse under terminens gång och hur vi kommer att fortsätta arbeta med projektet under nästa termin.

Innehåll

Projektberättelse:

Vi har hunnit med mycket under vårterminen. Barnen berättade att projektet varit spännande och kul i början av projektet.  Under en samling pratade pedagogerna och barnen tillsammans om vad vårt projekt handlat om den här terminen. Många barn var väl medvetna om att vi arbetar med "bruse" eller "bockarna". Vi frågade vad vi gjort för att synliggöra detta, barnen berättar då att vi läst sagan på olika sätt, bland annat har barnen fått med sig berättelsen hem, både på sitt modersmål och på svenska. Vi har digitaliserat berättelsen för barnen och barnen har själva fått återberätta sagan med hjälp av olika rekvisita på avdelningen. Vi upplever att språket har utvecklats mycket hos alla barn. Detta har vi märkt eftersom vi dokumenterat barnen från start och sett hur de utvecklats när de fått återberätta sagan om Bockarna Bruse. Alla barn i barngruppen har blivit erbjuda att få återberätta sagan, visa har använt sig av kroppsspråk och andra har använt sig av språket. Vissa ville använda sig av flanotavlan där barnen har fri tillgång till att bearbeta sagan. Barnen har övat på sagans olika uppbyggnad- början  mitten och slutet. 

Barnen uttryckte även att de fått göra egna troll, vilket stämmer. De har med hjälp av trolldeg fått skapa sitt eget troll utifrån sin egen fantasi. De barnen som velat har fått arbeta med green screen och fått använda både sig själva och sitt troll i en bild där bakgrunden är en bro över en å. Här berättar barnen att de var kul att se sig själva på bron där bockarna bruse går. Barnen fick själva bestämma vart trollet och hen skulle sitta på bilden. Vi har lyft hur trollet känner sig, varför är den arg? Hur ska vi ska vi göra så att trollet mår bättre? Det är viktigt att belysa känslor inför barngruppen och ska diskussion kring trollet. Bara för att de är argt och kan se elakt behöver inte de betyda att hen mår bra.

När vi frågar vad barnen lärt sig berättar dom att de lärt sig om gräset, bron, bockarna, att trollet är elakt men att hen kanske inte mår bra, att de är liten bock, mellan bock och stor bock och att de läser sagan hemma. Barnen nämner även projektbordet som de fått vara med och utforma. De har fått skapa träd, pratat om varför de är brunt på andra sidan, det blåa var vatten och de gröna var de färska gräset som bockarna ville till. Bron har de förklarat att de är den som tar bockarna över ån. Barnen har tillsammans kommit fram till hur bron ska utformas och konstrueras.  

Frågan gällande hur barnen vill att vi ska fortsätta med projektet är att de vill ut i skogen och leta efter trollet, få återberätta sagan för kompisarna på samlingen och måla. Återberätta sagan är något alla barn fått göra, visa använder ord, andra använder bara rekvisitan och andra använder båda. 

Inspiration till projektet har vi pedagoger hjälpt varandra med under vår reflektionstid och avdelningsmöten. Eftersom storbarnsavdelningen haft samma projekt som oss har vi ofta tagit inspiration av varandra.

Pedagogernas tankar är att vi ska komma ut i skog och mark, där ska vi dramatisera sagan tillsammans med de äldre barnen på förskolan. Vi har även skapat ett projektbord tillsammans med barnen där de fått måla, skapa träd och konstruerat olika broar. Bordet är något vi kommer fortsätta arbeta med och ha stående i miljön på förskolan. På gården har vi även en lekstuga som ska föreställa trollets hus. Barnen ska tillsammans genom gemenskap få bestämma hur huset ska se ut. Barnen har använt sig utav lego, kaplastavar och kottar som rekvisita och på egen förmåga bearbetat berättelsen, både själva och tillsammans med en kompis. 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18