👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysikens grunder - 7F

Skapad 2021-05-06 10:49 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7
Vi lär oss om hur fysiken kan hjälpa oss att förstå det som händer i vår omgivning.

Innehåll

Läromedel

NE- digitalt läromedel

Du loggar in med din skolmail och kommer då åt alla de kapitel som vi ska jobba med. Både texter och laborationer.

Tidsplaneringen ser ut som följande:

 

Vecka

NE

Binogi (Studi)

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Lab (1/2-klass)

18

Kap 1 och 2

Vetenskaplig metod

 

Att mäta

 

SI-enheterna

 

Prefix

Intro fysik

Lära känna NE

Vad är fysik

1.1-1.2

 

Fysikens modeller och metoder 2.1-2.3

 

Prefix och SI

2.4-2.5

Ingen lektion pga teater

19

Kapitel 2-3

Densitet

 

Massa och gravitation

Densitet

2.6

Jordens dragningskraft

4.1

 

Ledigt

Mätning ev densitet

20

Kapitel 3

Krafter

 

Mer om krafter

Normalkraft och jämvikt

4.2

Friktion och luftmotstånd

4.3

 

Eget arbete

21

Kapitel 3

Prov i digiexam

Vridmoment

 

Hävstänger och gungbrädor

4.4

Nytt arbetsområde

Hävstången

Binogifilmer

v.18

Vetenskaplig metod 

Att mäta

SI-enheterna

Prefix

v.19

Densitet

Massa och gravitation

v. 20

Krafter

Mer om krafter

v.21

Vridmoment

 

Matriser

Teknik - Programmeringsuppgift microbit

Använda programmering för att lösa problem
  • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
F
Påväg, men inte godtagbart
E
Godtagbart
C
Utvecklat
A
Välutvecklat
Identifiera problem och behov.
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, - I vilken grad prövar eleven sina lösningar för att utveckla sin programmering? - Hur väl kommenterar eleven sin kod och process?
  • Tk  7-9
  • Tk  7-9
  • Tk  7-9
  • Tk  7-9
Eleven har gjort ett försök till att pröva olika idéer, men de leder inte fram till en fungerande lösning av problemet och/eller Elevenens tankar kring lösningen i form av kommentarer och skiss (flödesschema och kommenterad kod)) framkommer inte.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Värdera konsekvenser av teknikval

  • Tk   värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
F
Påväg, men inte godtagbart
E
Godtagbart
C
Utvecklat
A
Välutvecklat
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö. - I vilken omfattning problematiserar eleven sitt resonemang? - I vilken omfattning drar eleven relevanta slutsatser i sitt resonemang?
  • Tk  7-9
Eleven för bara delvis resonemang om hur olika teknikval påverkar individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.