👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i svenska som andraspråk, vt - 21

Skapad 2021-05-06 11:29 i Helgedalskolan Kristianstad
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Sammanställning av nationella prov i svenska som andraspråk, vt - 21.

Matriser

Sv SvA
Sammanställning Nationella prov i Svenska som andraspråk vt - 21

Delprov A - Gruppuppgift

Kravnivå: minst tre av fyra aspekter ska vara uppfyllda.
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Samtala i grupp
Eleven kan: - delta i samtal under gruppuppgiften - ställa frågor som handlar om uppgiften, - lyssna på andra och framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas, - bygga vidare på vad andra säger genom att ge kommentarer.

Delprov B - Läsa berättande text

Kravnivå: 13 poäng (totalt 18)
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Läsförståelse
Eleven kan läsa och förstå berättande text

Delprov C - Läsa faktatext

Kravnivå: 14 poäng (totalt 18)
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Läsförståelse
Eleven kan läsa och förstå faktatext.

Delprov D - Elevens högläsning

Alla aspekter ska vara uppfyllda.
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Aspekt 1
Eleven kan läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar) med hjälp av helordsläsning.
Aspekt 2
Eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar.
Aspekt 3
Eleven kan använda ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska läsas.

Delprov E - Elevens textsamtal

Alla aspekter ska vara uppfyllda.
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Aspekt 1
Eleven kan återge det viktigaste av det som hänt i den lästa texten.
Aspekt 2
Eleven kan prata om den lästa texten.
Aspekt 3
Eleven kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter.

Delprov F och G - Skriva berättelse

Alla aspekter för varje delprov ska vara uppfylda
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Delprov F
Eleven kan skriva en berättande text med enkel röd tråd och i huvudsak fungerande handling.
Delprov G - stavning
Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord.
Delprov G - interpunktion
Eleven kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.

Delprov H - Skriva faktatext

Alla aspekter ska vara uppfyllda.
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Aspekt 1
Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet går att förstå.
Aspekt 2
Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär att minst 10 av de 14 stödorden de får ska finnas med i texten.