👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 7

Skapad 2021-05-06 14:18 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi kommer att läsa om livsåskådningar och titta på hur religion kan se ut för ungdomar som bor på andra ställen än Sverige. Vad har vi gemensamt och inte? Vi kommer att titta närmare på världsreligionen judendom och då på viktiga personer och grundläggande fakta kring tro och identitet samt viktiga ritualer och högtider.

Innehåll

Mål

Efter kursen bör du kunna svara på följande frågor:

 • Vad livsåskådning är för något?
 • Vad som påverkar det man tror på? Vad meningen med livet är?
 • Vilka centrala tankegångar är viktiga inom judendomen?
 • Vilka olika riktningar förekommer?
 • Vilka riter och högtider är viktiga inom judendomen och hur firas/utförs de?

Undervisning

Arbetet kommer att ske tillsammans i grupp och enskilt.

Film och gemensamma genomgångar.

Du kommer att få göra enskilda skrivuppgifter.

Bedömning

Redovisade uppgifter, läxförhör och prov examinerar arbetsområdet

 

Kunskapskrav för betyget:

 

E

 

 

C

 

 

A

Grundläggande kunskap om de olika världsreligionerna

 

God kunskap om de olika världsreligionerna

 

Mycket god kunskap om de olika världsreligionerna

 

Grundläggande kunskap om kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

 

God kunskap om kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

 

Mycket god kunskap om kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

 

Grundläggande förmåga att resonera kring olika sätt att se på livsfrågor.

 

God förmåga att resonera kring olika sätt att se på livsfrågor.

 

Mycket god förmåga att resonera kring olika sätt att se på livsfrågor.

 

Grundläggande förmåga att resonera kring moraliska frågor.

 

God förmåga att resonera kring moraliska frågor.

 

Mycket god förmåga att resonera kring moraliska frågor.

 

Grundläggande förmåga att söka information i olika typer av källor och resonera kring deras användbarhet.

 

God förmåga att söka information i olika typer av källor och resonera kring deras användbarhet.

 

Mycket god förmåga att söka information i olika typer av källor och resonera kring deras användbarhet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9