👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden och Stormaktstiden

Skapad 2021-05-06 16:48 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Historia
Under maj kommer SO-undervisningen att innehålla ämnena Historia och arbetsområdet ”Vasatiden och Stormaktstiden”. Innehållet behandlar tidsperioden mellan år 1520 och 1718 och människans utveckling i Norden under denna period. Tidsåtgång maj 2021

Innehåll

Syfte (Genom undervisningen i ämnena, ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att):

ü  Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

ü  Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

ü  Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll (Det här innehållet kommer du att möta i undervisningen):

 

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500–1700

  • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  • Den svenska statens framväxt och organisation.
  • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

 

Kunskapskrav

ü  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

ü  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.

ü  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

 

Undervisningen (Så här kommer vi att arbeta med innehållet):

ü  Vi läser faktaböcker och skriver faktatexter

ü  Vi ser på filmer och bilder

ü  Vi söker information på nätet

ü  Vi diskuterar

 

Underlag för bedömning

ü  Aktivitet på lektioner, deltagande i t.ex. diskussioner

ü  Resultat på tester/prov

 

Björn Skylling Pahlberg

SO-lärare