👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Arken 2021

Skapad 2021-05-06 17:43 i Sjögården förskola Flen
Förskola
I förskolan finns bästa möjligheten att väcka barns nyfikenhet och intresse och detta genom att tala deras språk.

Innehåll

Språk: Arbetar med grammatik, ordförråd ,läsa saga( polyglutt ) alfabetat, modersmålstöd, bild och teckenstöd, sånger, rim och ramsor ,veckoschema färger. 

För att stimulera barnens språkutveckling, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

Matematik:  Arbetar med antal, lägesbegrepp matematiska former, matematiska begrepp. 

Ett systematiska  arbetet är avgörande för att barn ska utveckla sina matematiska förmågor. Barnen blir i lekens form medvetna om matematiken runt omkring dem. De behöver möta personal som pedagogiskt stimulerar det matematiska lekandet på olika sätt

NTA: Arbetar med luft, vatten, ljud, ljus. förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18