👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2021-05-06 17:09 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Under några veckor kommer vi att arbeta med att ta reda på hur Sverige styrs.

Innehåll

                 

 

 

 

Ämne:  Sh       Arbetsområde:  Så styrs Sverige      Tidsperiod: 19- 22

Syftet med arbetsområdet är att du ska få kännedom om hur Sverige styrs och vilka uppgifter riksdagen och regeringen har.

Mål: När arbetsområdet är klart ska du ha gjort en power point presentation enskilt, eller tillsammans med en kompis, utifrån några givna begrepp. Du ska dessutom, enskilt eller tillsammans med en kompis, förberett frågor till en kahoot som vi kommer genomföra i klassen.

Begreppen som är viktiga att ha kännedom om i detta arbetsområde är: Demokrati, fyra grundlagar, riksdagsval, ledamöter, talman, partier, majoritet, minoritet, regeringen och dess uppgift, statsminister, riksdagen och dess uppgift, ministrar, proposition, motion, utskott, kammaren, röstning och lag.

Metod:

·         Läsa texten i Samhällskunskapsboken sid 88- 89, 96-99.

·         Filmklipp: https://www.youtube.com/watch?v=9VczN1SliSU

·         Filmklipp: https://www.youtube.com/watch?v=oAGUMEHASpc

·

·         Söka information från olika källor kring de olika begreppen.

·         Sammanställa information kring begreppen i en power point samt infoga passande bilder.

·         Skriva frågor till en kahoot.

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: VÖL, förförståelse genom bildstöd och återkoppling.

Formativ undervisning: Återkoppling under arbetets gång.

Delaktighet/inflytande: Eleverna får vara med vid val av arbetssätt.

 

 

 

 Kunskapskrav

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

 

 

 

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

 

 

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

 

 

 

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

 

 

 

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Utvärdering efter arbetsområdet: Utvärdering via Teams.

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sh
Kunskapskrav Samhällskunskap åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrep på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Påverka beslut
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Förmåga att resonera om demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. Förmåga att söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.