👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse Liber åk 7 VT 2021

Skapad 2021-05-06 18:23 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F Svenska
Läsförståelsetest för alla åk 7 VT 2021.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ettändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Läsförståelse Liber åk 7 VT 2021

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Du kan läsa med flyt på ett fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texter: faktatext, skönlitteratur, dikt, bild och reportage.
Du kan läsa med gott flyt på ett fungerande sätt genom att tydligt välja och använda lässtrategier utifrån olika texter: faktatext, skönlitteratur, dikt, bild och reportage.
Du kan läsa med ett mycket gott flyt på ett fungerande sätt genom att tydligt och effektivt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texter: faktatext, skönlitteratur, dikt, bild och reportage.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tid, orsak och andra typer av texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med bra och tydlig koppling till tid, orsak och andra typer av texter visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med bra och tydlig koppling till tid, orsak och andra typer av texter visar du mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera kring budskap.
Du kan till viss del tolka och resonera kring olika budskap i de olika texterna utifrån egna erfarenheter, andra texter där budskap tydligt kan hittas.
Du kan tydligt tolka och resonera utvecklande kring olika budskap i de olika texterna utifrån egna erfarenheter, andra texter där budskap kan hittas enkelt samt där budskap hittas mellan raderna.
Du kan tydligt tolka och resonera välutvecklande kring olika budskap i de olika texterna utifrån egna erfarenheter, andra texter där budskap kan hittas enkelt, dolt samt där budskap hittas mellan raderna.