👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för Planering Ödåkra Förskolor

Skapad 2021-05-07 08:28 i Ödåkra personal Helsingborg
Förskola
Mall för planering, Ödåkra förskolor. Kopiera in och redigera i din aktuella barngrupp.

Innehåll

Ämne

  • Syfte

Här beskriver vi observationer/valt arbetsområde. Utgångspunkt: Var är vi nu?

  • Mål

Här beskriver vi vad vårt mål är med arbetet, vad vill vi få syn på, vilket lärande vill vi se progression i. Läroplansmål, prioriterade mål etc. Vart ska vi? (De läroplansmål vi tilldelar planeringen)

  • Genomförandet

Här beskriver vi konkret hur vi ska gå tillväga. Val av arbetsmetoder, miljö, material, dokumentation osv. Hur ska vi?

  • Utvärdering

Utvärderas i LVP:n. Hur blev det?
Analys & reflektion ligger till grund för nästa planering, fortsatt arbete.