👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odla blommor

Skapad 2021-05-07 09:44 i Ellaparks förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Genom odling och plantering kommer vi utmana barnens naturvetenskapliga förståelse och utöka deras ordförråd. Vi sår frö tillsammans och följer sedan fröets livscykel. Frö-planta- Se vad som kommer upp. Vi använder återbruksmaterial i form av mjölkpaket som krukor.

Innehåll

Genom odling och plantering kommer vi framöver utmana barnens naturvetenskapliga förståelse och utöka deras ordförråd. Vi sår frö tillsammans och följer sedan fröets livscykel Frö-Planta-Se vad som kommer upp.

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Vi vill att barnen ska få en förståelse för vad som händer när man stoppar frön i jorden. Att ett frö kan bli något fint och kanske ätbart.


Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig?

De ska få en ökad förståelse för att växter behöver vatten och ljus för att växa och må bra. Vi har också tänkt att plantera gurkor för att visa att man även odlar föda.

 

Hur ska det märkas på barnen?

Vi vill att barnen ska börja prata och se på vad som händer med fröet i jorden. Vi vill också att barnen ska få ett intresse och nyfikenhet för det som växer. 


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

Det utvecklar deras förmåga att utforska och utmanas i sociala samspel och ta hand om något som lever.


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort? 

Barnen kommer att känna sig delaktiga i verksamheten, genom att vi lyssnar in och samtalar med de när de har frågor eller när de tittar på planteringarna.  

 

 För vem?

 Lingonbarnen

 

Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

Vi har engagerade och kreativa pedagoger gör detta möjligt. 

 

Vilka arbetsformer?

Vi kommer att arbeta i fler mindre grupper. Genom det kommer vi att ge barnen möjlighet till att bli hörda på och se vad som händer med deras planteringar.

Vi planterar och använder oss av återbruksmaterial som ska fungera som krukor och vi följer dess utveckling. Vi tränar barnen i att benämna termer som jord, odla, plantera, frö, vatten, sol och växa mm.

 Vi dokumenterar och utforskar vad som händer i processen frö till växt. Tittar på rötter, vattnar och ser vad en växt behöver.

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

Vi kommer att kommunicera med tal, tecken och bilder.

 

Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

Löpande samt på vår planeringsdag i maj.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18