👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling med sammansatta ord

Skapad 2021-05-07 09:49 i Ellaparks förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Samling för 3- och 4-åringar. Vi visar barnen två bilder i taget, vi säger samtidigt ordet på bilden som vi visar och lägger ner korten så alla ser. Sedan gäller det för barnen att t ex koppla ihop Häst och Sko, Tand och Borste etc.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut?
  Se läroplansmålen nedan

 • Varför?
  Barnen ska få lära sig att koppla ihop två ord till ett sammansatt ord samtidigt som de får hjälp av bilder på orden.

 • Hur ska undervisningen genomföras?
  Vi visar barnen bilder på orden samtidigt som vi säger dem, och så får barnen ett i taget ta två bilder som tillsammans visar det sammansatta ordet.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Vi frågar barnen vad vi gjort och låter dem återberätta. De får även se på bilderna från paddan.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  För 3- och 4-åringarna.

 • Av vem?
  Anna och Eva.

 • Vad är målet med undervisningen?
  Målet är att barnen ska förstå att två olika ord kan bli ett helt annat ord tillsammans. Under reflektionen tillsammans med barnen märker vi hur mycket de har förstått och lärt sig.


   

   

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18