👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksamling - Före Bornholm

Skapad 2021-05-07 09:47 i Kickis och Lottas Familjedaghem Fristående förskolor
Planering för Före Bornholmsmodellen och språksamling.
Förskola
Från våren 2021 kommer jag att arbeta med Före Bornholmsmodellen

Innehåll

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Före Bornholm är ett språkutvecklande material som lägger grunden till barnens läs-, skriv-, och talinlärning. Språkutveckling är också en bra förutsättning för att stimulera samspel och gemenskap. 

 

Mål

 Mitt mål med Före Bornholmsmodellen är att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, ge uttryck för sina egna uppfattningar och utveckla sitt ordförråd. 

• Bli medveten om att ord rimmar

• Bli uppmärksamma på ljud och fonem

• Kunna återberätta en saga på olika sätt

• Lära känna nya ord och få förståelse för orden

• Intressera sig för skriftspråket 

Metod

Hur ska jag göra?

Jag använder mig  av boken Före Bornholmsmodellen och det färdiga materialet som erbjuds. Jag använder mig också av de bildkort som finns till boken.  Jag lägger även till material som jag anser behövs. 

Vad ska vi göra?

• Tydlig början med upprop

• Högläsning

• Rim och ramsor

• Språklek

• Sång

• Avslut

Dokumentation

Jag dokumenterar i Unikum för att kunna utvärdera undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

 

-        

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18