👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kasta tärningar - matematik

Skapad 2021-05-07 09:50 i Ellaparks förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Öva sig på att räkna prickarna, turtagning och spännade att få veta vilket uppdrag man får vid olika siffror.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut?Lpfö 18

  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

  Lpfö 18

  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

   

  Varför? (Syfte med undervisningen)
  LÄra sig att räkna med hjälp av prickarna  på tärningarna. använd en tärning om man är lite osäker och två tärningar om man vill ha större utmaning. Hjälpa varandra om man ber om hjälp.

  hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Vi turas om att kasta tärningarna. Barnen bestämmer om de vill ha en eller två tärningar, om de inte kan ber de om hjälp av en kompis.
  När de fått fram siffran får de ett uppdrag att göra t.ex snurra 4 gånger eller gå 8 steg bakåt m.m 
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Prata om vad de gjort direkt efteråt. 
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Alla barnen på Hallon

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Eva och Susanne
 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   Räkna, lära sig att vänta på sin tur och inte säga talet om någon tar lång tid på sig att räkna

  _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18