👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnabro planeringsmall

Skapad 2021-05-07 10:47 i Barnabro förskola Varberg
Förskola

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

b. Varför har vi valt detta mål?

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

 

3. Planerad tidsperiod:

 

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion:

 - Lärmiljö:

Fysisk

Social

Pedagogisk

 - Planerad undervisning:


 - Spontan undervisning:

 

Hur arbetar vi med språkutveckling?  Flerspråkighet? Vad behöver barngruppen? (utgå från språkplaneringen)

 

Hur arbetar vi med värdegrund och lek? Vad behöver barngruppen? (utgå från planering för värdegrund och lek)

 

 

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

- Jämställdhet

- Det kompensatoriska uppdraget

- Digital kompetens