👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering4b, Projektberättelse

Skapad 2021-05-07 12:10 i 182311 Förskolan Sagobacken Stockholm Farsta
Förskola
Vår process projekt vatten.

Innehåll

 

Syfte med projektberättelse

Projektberättelsen görs för att vi tillsammans med barnen knyter ihop och visa de processer som barnen har varit en del av under året. Den här sammanställningen delar vi med oss av till er vårdnadshavarna. 

 

Projektberättelse:

I början av året fick vi tilldelat att vi skulle arbeta med vatten. Vi pedagoger valde då att göra en tankekarta baserad på hur vi skulle kunna tänka oss att skapa ett projekt utifrån det valda ämnet som då blivit vatten. Det var viktigt för oss att det skulle bli kul och samtidigt bidra till nya erfarenheter och kunskaper om vatten. Vägen hittills har varit lärorik för både oss pedagoger och barn och det är härligt att se att nyfikenheten lever kvar och att barnen tar eget initiativ till att skapa och prata om havet utifrån våra planerade smågrupps arbeten.

 

Tankar och våra reflektioner med barnen om havet och vatten.

Eftersom ämnet vatten är så stort var det lite svårt att bestämma över vad vi exakt skulle arbeta med och tänkte därför att en tankekarta ( som ni fått ta del av) skulle vara en bra ide att utgå ifrån, där vi därefter tillsammans med barnen kunna se vad de var mest nyfikna på. Redan vid början av projektet visade barnen stor nyfikenhet om havet. Efter några samtal under våra samlingar bestämde vi oss för att forska vidare om bläckfiskar och maneter då barnen visade stor nyfikenhet och engagemang över dessa havsdjur.

Nu tänker vi att vi kommer fortsätta att arbeta med havet och utveckla deras kunskaper om olika havsdjur, som för tillfället handlar mycket om bläckfiskar och maneter. Vi ser att barnen tänker annorlunda på det sättet att de aktivt pratar, tar eget initiativ till skapande och tänker om havet och djuren som bor där. Förutom att vi aktivt pratat om havet och djuren som bor där har vi även tagit tillvara på vädret, då vi i början av året utnyttjade snön och skapade våra egna is skulpturer som barnen sedan valde och kalla för dinosaurie ägg.

Vi pedagoger ser att barnen tillsammans lär och lyssnar på varandra, där vi hör hur barnen resonerar och drar sina egna slutsatser utifrån vad de har lärt sig. Eftersom vi har olika åldrar i vår avdelning är det kul att se när barnen hjälper varandra när vi har våra smågrupper. Det är oftast de barnen som är lite äldre som hjälper de yngre, vilket är fint och se hur de samarbetar med varandra.

Under våra reflektioner har vi pedagoger hämtat idéer från olika håll och pratat om vad för material vi ska använda oss av, fokus på återvunnet material som toarullar och tidningspapper. Vi har därefter under våra samlingar presenterat materialet för barnen där de själva fått skapa utifrån sin egen kreativa förmåga.

När vi under våra samlingar undersökt tillsammans med barnen om havet har de visat stor uppmärksamhet och återberättat det de fått lära sig av den fakta vi fått tagit reda på. De har även därefter fått skapa sina egna bläckfiskar utifrån sina lärda kunskaper som att bläckfiskar har åtta armar.

 

 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18