👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektberättelse Solen”Vatten ger liv”

Skapad 2021-05-07 12:27 i 182321 Förskolan Rymden Stockholm Farsta
Förskola
Vi har under hösten arbetat i smågrupper tillsammans med barnen och gått till skogen. Under dessa promenader har det kommit upp mycket frågor om varför växter ser ut som de gör och det har reflekterats över att det slängs mycket skräp i naturen. Detta ville vi spinna vidare och fördjupa oss i tillsammans med barnen. Med tiden har fokuset lagts på vatten i alla dess former och vattnets kretslopp.

Innehåll

Projektberättelse:

Vår resa i projektet började när vi utforskade närmiljön runt förskolan. Samtalen med barnen kretsade mycket kring växter och djur samt hur mycket skräp de hittade på våra promenader. Vi i hökarängen arbetar projektinriktat och just nu har vi valt vatten som fokusområde. Barnen iaktagelser ledde oss in på vår inriktning "Vatten ger liv"

Detta utmynnade i att vi introducerade sopsamlarmonster som Hässleholm Miljö AB tagit fram. Dessa används av oss och barnen dagligen i vårt arbete med hållbar utveckling.

Alla monster har sina specialområden och vi har placerat ut bilder runt om på avdelningen där de hör hemma tex kompostina som tar hand om vårt matavfall står i köket och aqua-liv som ser till att vi inte slösar vårt vatten finns vid handfatet i skötrummet osv.

   

Genom att arbeta aktivt med detta så har vi märkt att barnen är otroligt medvetna och intresserade. Vi ser det dagligen hos barnen hur väl de har tagit till sig dessa ”monster”.
Ligger det ett papper på golvet så är barnen snabba på att lägga det hos Pappis. Under våra måltider så hjälper alla till att lämna matavfallet hos Kompostina. De påminner varandra att man inte ska lämna kranen på utan man ska spara på vattnet för det vill Aqua-liv. Vi har på våra promenader hittat petflaskor och barnen påpekar själva att de ska inte ligga i naturen. De följer med till förskolan och hamnar i Pantomens låda.

Alla våra samtal och reflektioner tillsammans med barnen ledde oss vidare i projektet om hur viktigt vatten är för miljön och allt levande på jorden. 

Vi valde ett fokusområde och det är vattnets kretslopp. Bilden vi utgått från är denna och vi har haft den uppsatt som inspiration för barnen och oss. Vi har även använt oss av en figur som heter Paxi som förklarar rymdens gåtor för de yngsta barnen. Paxi är framtagen av den europeiska rymdorganisationen ESA. 

 

I arbetet under året och dess årstider har vi haft möjligheten att utforska och lära oss om vattnets olika former. Vi hade turen att vi fick en kall vinter och har kunnat följa vattnets process från flytande till fast form och tvärt om både ute och inne.

 

Under vår utforskning av isen och smältprocesserna började vi mer aktivt att prata om vattnets betydelse för allt liv och vattnets kretslopp. Våren var på intågande och barnen reflekterade över att det började hända saker i naturen.

Vi valde att plantera vita bönor tillsammans med barnen och pratade om vad bönan behöver för att växa. Barnen fick sen bestämma vart krukorna skulle stå. De valde att ställa två i fönstret och en i ett skåp. Vad kommer hända?

Upptäckten barnen gjorde var att bönorna som stod i fönstret fick ljus och växte mer medans den i skåpet som bara fick vatten växte bara lite. Det de lärde sig var att det krävs mer än bara vatten för att växa. De har även genom att rita fått reflektera och undersöka vad de tror kommer hända med bönan.

Vi fortsatte att plantera tillsammans och nu planterade vi tomater. Barnen har själva fått måla sin kruka där deras tomatplanta får växa. Vi har under hela terminen pratat om kretsloppet och hur viktigt vattnet är för allt liv. Tillsammans med barnen har vi alla tillsammans skapat vårt eget kretslopp som hänger i vår hall. Alla barn har deltagit, reflekterat och varit med och påverkat hur det ska utformas.

Projektet har varit otroligt givande för oss och barnen och vi kommer fortsätta att arbeta med hållbarhet även i höst.

 

 

 

                   

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18