👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livscykelanalys

Skapad 2021-05-07 13:12 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Teknik Biologi Kemi
En livscykelanalys handlar om att analysera en produkts livscykel från råvara, tillverkning, transporter, användning och återvinning. Du ska välja en produkt och genomföra denna analysen och dra slutsatser kring hur man kan förbättra livscykeln för mindre miljöpåverkan.

Innehåll

Vilket material behöver du?

Avsnitt 11 (kemi) - Hållbar utveckling

Avsnitt 4 (biologi) - Hållbar utveckling

Avsnitt 12 (teknik) - Tekniken och samhället: 12.5 Resursbrist och återvinning

Dokument i Classroom. 

 

Hur ska vi arbeta med området?

 • Vi kommer att arbeta med följande begrepp:
  - livscykelanalys, råvaror och resurser, miljöproblem, material, bränslen m.m.
 • Vi kommer att undersöka olika material.
 • Vi kommer gå igenom exempel på en livscykelanalys.
   

Vad ska du kunna när arbetet är avslutat?

Du ska kunna:

 • använda kunskaper i biologi/kemi/teknik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hållbar utveckling
 • använda biologins/kemins/teknikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och resonera hur människans resursanvändning påverkar naturen och hur vi kan bidra till hållbar utveckling kopplat till resursbrist och återvinning.

Hur skall du visa vad du kan?

 • genom att göra en presentation av en produkts livscykel och 
 • ensklit utvärdera livscykeln.

Uppgifter

 • Utvärdering av livscykeln

 • Presentation av livscykeln

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9

Matriser

Bi Tk Ke
Livscykelanalys

Kemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang
Resonemang om hållbar utveckling
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang
Resonemang om hållbar utveckling
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Material och dess användning
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.