Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompassens English year 6

Skapad 2012-03-16 14:18 i Kompassenskolan Öckerö
Vårens arbetsområden innefattar bland annat texter, hörövningar och projekt om rymden och flygning, hajar, segling och fakta om Amerikas historia, emigration, kända personer och kulturmöten.
Grundskola 6 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

Centralt innehåll

Arbetsområdena innefattar bland annat texter, hörövningar och projekt om rymden och flygning, hajar, segling och fakta om Amerikas historia, emigration, kända personer och kulturmöten.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Konkretisering av mål

Genom att läsa och lyssna på texter övar vi på läs- och hörförståelse.

Genom att återberätta och prata om texterna och öva på dialoger övar vi på att prata engelska själva.

Genom att skriva om det vi läst övar vi på att skriva engelska.

Genom att arbeta med grammatik övar på att få vår egen skriftliga och muntliga engelska mer grammatiskt korrekt.

Genom att lära oss nya ord utökar vi vårt ordförråd för att utveckla vår egen skriftliga och muntliga engelska.

Undervisning

Vi läser och lyssnar på texter om rymden, hajar och Landet USA samt talar om texternas innehåll tillsammans i klassen och i mindre grupper. Vi övar på att återberätta texterna för varandra och hjälper varandra med frågor för att komma vidare i berättelsen. Vi har genomgångar, samtalar, dramatiserar, skriver texter, gör undersökningar, ser på film och gör projekt om hajar och USA.  Vi arbetar med grammatik som there is/there are, oregelbunden plural, perfekt,  genitiv, pronomen, komparation av adjektiv, siffror, frågesord, oregelbundna verb  och lär oss yrkesord, transportord, speltermer, flygord, naturvetenskapliga ord, havsord, ord om djur, ord om segling, dataord, samhällsord samt nationalitetsord. Vi använder det digitala hjälpmedlet Magic hemma och i skolan.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt och grundas på din förmåga att

 • tala om texterna vi läst och lyssnat på och visa vad du förstått av dem
 • skriva texter med egna ord och redovisa dessa
 • använda nya ord och fraser från materialet vi arbetat med
 • använda de grammatiska termerna vi arbetat med korrekt
 • kommunicera på engelska i grupp om olika ämnen

Bedömning grundas på 

 • aktivt deltagande vid genomgångar och samtal
 • inlämnade arbetsuppgifter, läxor och  förhör
 • genomförd och redovisad PowerPoint om hajar
 • projekt om USA
 • nationella prov

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

*

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: