👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2021-05-08 09:33 i Konvaljens förskola Säter
Språk och kommunikation
Förskola
Språk och kommunikation; För att stötta och uppmuntra barnen att kommunicera och utveckla deras språkliga förmågor.

Innehåll

Vad vill vi göra?

 • uppmuntra talet och berättandet i alla dess former utifrån varje barns förmåga och intresse.
 • arbeta i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet att ta plats.
 • läsa böcker - fysiska böcker, Polyglutt, flanosagor etc.
 • arbeta med bilder och tecken 
 • sjunga
 • språklekar och nonsens-språk
 • benämna det som sker under barnets dag
 • introducera bokstäver och skriftspråk 

Syfte:

Vi vill stärka barnens språk och ge dem möjligheter att uttrycka sig mångsidigt i lek och samspel, samt för att förmedla känslor och erfarenheter på olika sätt.

Genom ett lustfyllt och lekfullt sätt vill vi stötta barnens utveckling av talspråk, ordförråd och begrepp.

Tillsammans med barnen tar vi fram och varierar material och aktiviteter som gynnar barnen att upptäcka och utforska språket på sitt eget sätt. tillsammans med oss och andra barn.

Vi pedagoger stöttar och utmanar barnen medvetet utifrån deras intressen och behov för att stimulera deras vidare utveckling.

Hur ska vi göra?

Vi ska ge barnen många tillfällen att prata inför gruppen bla.genom att visa "Min Sak", "Min favoritbok", "Färg-saker"

Varje dag presenterar vi och läser "Dagens bok"

Vi ska arbeta med TAKK; barnen får välja tecken och vi lär oss tecken som passar in i vår verksamhet

Vi ska sjunga, läsa ramsor och rimma.

Vi ska väcka nyfikenhet till hur olika bokstäver ser ut och hur dom låter.

Smågrupperna (Grön, Blå och Lila) ska fokusera på språkutveckling utifrån planeringar framtagna för den åldersgruppen.

Vi ska ta hjälp av Babblarna, allra mest med de minsta barnen då Babblarna är ett populärt och välkänt material.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18