👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hashtag - reflekterande text

Skapad 2021-05-08 10:09 i Vårbyskolan Huddinge
En examinerande uppgift knuten till arbetsområdet "#hashtag".
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi skriver en reflekterande text om serien #hashtag.

Innehåll

Syfte

Syftet med uppgiften är att öva på förmågan att uttrycka sig skriftligt för att kunna sammanfatta och analysera innehållet i den filmserie vi tittat på, samt att kunna framföra sina egna tankar och åsikter kring detta. Dessutom tränar vi på hur vi anpassar språk, struktur och resonemang för att mottagaren ska förstå det som skrivs.

Centralt innehåll

Se centralt innehåll längst ner.

Så här ska vi arbeta

Vi har under några veckor tittat på och diskuterat filmserien #hashtag som är baserad på den verkliga händelsen kring Instagramupploppet i Göteborg 2012. Eleverna ska nu göra en skriftlig inlämning, en reflekterande text, där de ska samla sina egna intryck av serien och föra egna resonemang kring dessa.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska skriva en Reflekterande text där du både sammanfattar seriens centrala delar och reflekterar över internetanvändande och språkbruk kopplat till den händelse som lyfts fram i serien, men även kunna resonera om dina egna erfarenheter och åsikter i frågan. 

Kunskapskrav

Se kunskapskrav längst ner.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Reflekterande text

På väg mot E
E
C
A
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Du reflekterar kring ämnet genom att ta upp någon eller några exempel.
Du reflekterar kring ämnet genom att ta upp flera exempel och fördjupar dina tankar om dessa.
Du reflekterar kring ämnet på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Du sammanfattar innehållet i serien på ett i huvudsak fungerande sätt.
Din sammanfattning har med de viktigaste delarna utan onödiga detaljer.
Din sammanfattning är välskriven och effektiv.
Struktur
Dina texter är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Dina texter är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Dina texter är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Din text är styckeindelad.
Din text har konsekvent styckeindelning.
Språk
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar uppgiften.
Språket är varierat och träffsäkert.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Skrivregler
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Språkliga strategier
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar relativt väl.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar väl.