👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Livscykler och näringskedjor

Skapad 2021-05-08 15:22 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Livscykel, vad är det? Det kommer vi att lära oss i detta tema. Vi kommer att läsa om grodans livscykel och näringskedja. Du kommer att få lära dig om vad som kan hända om det plötsligt händer något i naturen och grodans föda försvinner, vad händer med grodan då? Vi kommer också att få följa en fjärils livscykel på nära håll genom att att studera våra egna fjärilslarver först bli puppor för att sedan utvecklas till fantastiska fjärilar!

Innehåll

 

Vilka kunskaper och färdigheter hoppas vi kunna lära oss

 • Kunna några enkla fakta om grodor
 • kunna några enkle fakta om fjärilar
 • kunna berätta om något djur livscykel
 • känna berätta om någon näringskedja
 • kunna förklara vad som händer om något förändras i näringskedjan
 • känna till och använda ord och begrepp som hör ihop med växters/djurs livscykler
 • känna till och använda ord och begrepp som här ihop med näringskedjor
 • kunna utföra enkla undersökningar och följa muntliga/skriftliga instruktioner
 • kunna dokumentera med text och bild

 

Undervisning:

På vilket sätt ska vi arbeta på lektionerna

 • läsa och lyssna på faktatexter
 • skriva enkla faktatexter
 • se på filmer
 • samtala och diskutera inom ämnesområdet
 • enkla undersökningar och dokumentera dessa
 • arbete enskilt och i grupp

 

Bedömning:

Hur kommer läraren se vad du har lärt dig

 • du deltar i samtal och diskussioner i det aktuella arbetsområdet
 • du kan kunskapsmålen i detta ämesområdet
 • du kan genomföra enkla undersökningar och dokumentera dessa
 • du kan berätta och använda begrepp som är lämpliga för ämnesområdet

 

Tips till föräldrar:

Så här kan dinar föräldrar hjälpa dig i just det här arbetsområdet

 • visa intresse för arbetsområdet och fråga vad vi gör på lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3