👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mobbning

Skapad 2021-05-09 17:17 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under några veckor kommer vi att se filmer, diskutera, göra värderingsövningar med mera om mobbning. Du kommer i slutet av arbetsområdet få chans att visa vad du lärt dig genom att genomföra en muntlig presentation, film eller röstinspelning.

Innehåll

 

Ämne:  Svenska                Arbetsområde: Mobbning                 Tidsperiod: 19-22

Syftet är att du ska få träna på muntligt berättande för olika mottagare, om ett ämne hämtat från vardag och skola. Med hjälp av stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel ska du träna på att planera och genomföra en muntlig presentation.

Mål: När arbetsområdet är slut ska du veta vad mobbning är, varför mobbning kan förekomma, vilka olika roller en mobbare kan ha, hur man kan få stopp på mobbning, vart barn och unga kan få stöd och hjälp vid mobbning, vad skollagen och diskrimineringslagen säger om mobbning och vad Barnkonventionen säger om barns rättigheter. Målet är dessutom att du ska använda den information du tagit del av och använda den i en muntlig presentation.

Metod:

·         Power point

·         Filmer: Maktlekar- det osynliga våldet, Alla utom Laura, Philip är mobbad, Ebba är utfryst och Bully.

·         Läsa texter

·         Diskussioner

·         Gruppstärkande övningar

·         Självbedömning

·         Muntlig presentation, film eller röstinspelning där du har chans att visa vad du lärt dig under arbetsområdet. (Enskilt eller i par).

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: Förförståelse i form av bildstöd samt film och kortskrivning.

Formativ undervisning (Återkoppling under arbetets gång): Självbedömning utifrån en given mall.

Delaktighet/inflytande: Val av arbetssätt.

 

 

 

 Kunskapskrav

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

 

 

 

Utvärdering efter arbetsområdet: Utvärdering i Teams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sv
Matris muntlig framställning åk 6

E
C
A
Innehåll
Klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet.
Klarar relativt väl att hålla sig till ämnet.
Klarar väl att hålla sig till ämnet.
Redogör med i huvudsak fungerande innehåll.
Redogör med relativt väl fungerande innehåll.
Redogör med väl fungerande innehåll.
Struktur
Redogör enkelt med i huvudsak fungerande inledning, huvuddel och avslutning.
Redogör utvecklat med relativt väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning.
Redogör välutvecklat med väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning.
Språk
Använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare.
Använder språket med relativ god anpassning till syfte och mottagare.
Använder språket med god anpassning till syfte och mottagare.
Använder i huvudsak ett fungerande ord- och begreppsförråd (sva).
Använder ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd (sva).
Använder ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd (sva).
Kommunikation
Klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Kommunikationsstrategier
SvA
Använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd (sva).
Använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd (sva).
Använder väl fungerande kommunikations- strategier för att göra sig förstådd (sva).
Övergripande
Din muntliga redovisning visar att du har kommit ett stycke i din utveckling att tala inför andra.
Din muntliga redovisning visar att du har kommit långt i din utveckling att tala inför andra.
Din muntliga redovisning visar att du har kommit mycket långt i din utveckling att tala inför andra.