👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikskapande vt -21

Skapad 2021-05-10 12:13 i Äsperödsskolan F-6 Uddevalla
Grundskola 6 Musik
Digitalt musikskapande , vårterminen 2021 Du tränar och utvecklar dina förmågor i att skapa egen musik. I huvudsak använder du datorn som verktyg, men också att göra inspelningar med röst eller instrument. Du arbetar med ord, begrepp och musiksymboler.

Innehåll

 

Centralt innehåll LGR 11

• Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

• Musiksymboler, grafisk notation och ackordbeteckningar.

 

Arbetsområdets delar:

Form och uppbyggnad

Vi tittar på hur t.ex. en poplåt kan vara uppbyggd i sina olika delar och form. Vi lär oss nya musik-ord och begrepp som är centrala för arbetsområdet.

 

Studioprogram / Soundtrap

Alla elever får genom skolicens tillgång till studioprogrammet Soundtrap.

Vi har gemensamma  genomgångar av funktionerna i programmet och arbetsuppgifternas genomförande. Detta följs av individuella avstämningar och repetition för de som vill och behöver. 

 

Musikskapande

I tre olika arbetsuppgifter kommer du få pröva att skapa musik med datorn och instrument/röst.

Vi kommer att göra uppgifter där du får utgå från olika sätt att skapa, pröva skilda stilar, genrer och olika tekniska tillvägagångsätt.

 

Bedömning i momenten görs under arbetets gång med avstämningar och feedback så du kan förbättra och utveckla dina färdigheter.  När arbetsområdet är slut fylls matrisen i nedan. Du kan göra kompletteringar och ändringar i din musik fram till 21 maj.

 

 

 

 

 

Matriser

Mu
Musik år 4-6

Skapa musik

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
Skapa musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.