👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyret Matematik v19 2021

Skapad 2021-05-10 14:21 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Matematik/normer och värden.

Innehåll

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

  • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

  • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

  • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

  • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

  • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

  • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

  • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

  • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

  • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Matematik/normer och värden

Vecka: 19

Nyfikenhetsfråga: Hur lever och hur tar vi hand våra tamdjur?

  

Barnen gjorde

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

 Tillsammans med barnen vill vi ta reda på hur mycket en kalv, ko och tjur väger. Vi frågar barnen hur vi ska ta reda på hur mycket de väger, barnen funderar och kommer med många olika förslag.

Vi pedagoger ger dem lite ledtrådar för att komma fram till att vi kan söka på nätet. Innan vi vet vikten får barnen gissa vad dom tror. Barnen har olika förslag och funderingar som de delger. När vi fått faktakunskap om deras vikt så får alla barn väga sig och vi räknar ihop deras totala vikt.

Vi konstaterar att om vi jämför med kons vikt så av 11 barn blir vikten 206 kg och en ko väger ca 600-700.  Alltså en tredjedel av en ko så vi behöver alltså 22 barn till för att komma upp i kons vikt.

 

 

     

 

   När vi utmanar barnen att problematisera, jämföra komma med egna ideer så kan vi komma närmare att förstå olika sammanhang och matematiska begrepp.

Spännande och roligt att konkret få väga sig för att sedan lägga ihop den totala vikten. Barnen var även fascinerade av att dom var så många till antal men ändå vägde mindre en kon.

   Att ha deltagit i att problematisera, samtala och fundera på olika lösningar.

Delge varandra och lyssna in vad andra tänker.