👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen åk 2-3

Skapad 2021-05-10 15:38 i Österskärsskolan Österåker
Pedagogisk planering för arbetsområde om kroppen.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska
Våra kroppar är otroliga: vi kan gå, andas, se och höra. För att kroppen ska kunna fungera så måste den må bra. Vad är viktigt för att den ska fungera? Vad heter kroppens delar och hur fungerar de? Vad har vi för sinnen?

Innehåll

Kroppen åk 2-3

Du kommer att:

 • läsa faktatexter och titta på bilder
 • titta på filmer
 • diskutera i mindre grupper och i helklass
 • skriva faktatexter
 • göra undersökningar

 

Målet är att du ska kunna:

 • känna till vad som är bra för kroppen för att du ska må bra t.ex. mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer
 • känna till namn och funktion på några kroppsdelar och organ
 • känna till våra sinnen 

 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • vara aktiv i de gemensamma diskussionerna
 • vara aktiv när vi genomför undersökningar
 • kunna skriva korta faktatexter
 • namnge några kroppsdelar och organ
 • berätta om några av kroppens organ och dess funktion.
 • namnge våra olika sinnen, lukt, hörsel, syn, smak och känsel
 • berätta vad vi upplever med de fem sinnena och vilka kroppsdelar som används
 • du ska kunna berätta vad kroppen behöver för att man ska må bra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv SvA
Kroppen åk 2-3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva och förklara
Förmåga att beskriva matens väg genom kroppen med givna begrepp.
Jag behöver stöd för att beskriva och förklara.
Jag beskriver och förklarar och de flesta begrepp finns med.
Jag beskriver och förklarar och alla begrepp finns med.
Förmågan att genomföra undersökning
Jag kan genomföra en undersökning utifrån en instruktion med stöd.
Jag kan genomföra en undersökning utifrån en instruktion.
Dokumentation
Jag kan dokumentera utifrån en mall med stöd.
Jag kan dokumentera utifrån en mall . Dokumentationen är tydlig för mig själv.
Jag kan dokumentera utifrån en mall . Dokumentationen är tydlig för mig själv och andra.