👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Kroppen åk 5

Skapad 2021-05-10 17:43 i Knappekullaskolan Lerum
Grundskola 5 Biologi
Under detta arbetsområde kommer du få lära dig mer om kroppens olika organ och dess funktioner.

Innehåll

Konkreta mål

- Kunna namnge de största organen i kroppen.

- Kunna förstå varför vi andas samt känna till att andning och blomomlopp hör ihop. 

- Känna till matens resa genom kroppen.

- Kunna vad som sker i din kropp under puberteten.

- Du ska kunna använda dina kunskaper om människokroppen för att diskutera och ta ställning i frågor som rör kroppen och hälsa.


Bedömningsform

Vi kommer bedöma din förmåga att:

Känna igen och kunna namnge några av kroppens viktigaste organ i din kropp.
Förklara andning, blodomlopp och matspjälkning.
Förstå hur puberteten påverkar kroppen.
Förstå och kunna förklara vad du behöver för att må bra och ha en god hälsa.

 

Arbetssätt

Genomgångar.
Filmer.
Läser faktatexter.
Praktiska övningar på idrotten.
Arbeta med google presentation.

 

Matriser

Bi
Lärandematris Människokroppen vt 2021

Nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Texten från kunskapskraven:
Samband i människokroppen
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Texten från kunskapskraven:
Biologiska sammanhang & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Detta är vad du kan:
Du kan namnge de största organen i kroppen. Du känner till hudens, skelettets, blodets och musklers funktion. Du vet också varför vi andas, samt vilka sinnen vi har. Du känner till vad som händer i din kropp under puberteten.
Du kan namnge de största organen i kroppen. Du känner till hudens, skelettets, blodets och musklers funktion. Du vet också varför vi andas, samt vilka sinnen vi har. Du känner till vad som händer i din kropp under puberteten. Du kan enkelt förklara sambanden andning, blodomlopp eller matspjälkning.
Du kan namnge de största organen i kroppen. Du känner till hudens, skelettets, blodets och musklers funktion. Du vet också varför vi andas, samt vilka sinnen vi har. Du känner till vad som händer i din kropp under puberteten. Du kan förklara ett eller två av sambanden andning, blodomloppet och matspjälkningen. I dina förklaringar använder du en del biologiska begrepp.
Du kan namnge de största organen i kroppen. Du känner till hudens, skelettets, blodets och musklers funktion. Du vet också varför vi andas, samt vilka sinnen vi har. Du känner till vad som händer i din kropp under puberteten. Du kan noggrant förklara hur de tre sambanden andning, blodomlopp och matspjälkning går till. I dina förklaringar använder du flera biologiska begrepp.