👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar i gips

Skapad 2021-05-10 18:46 i Sandarne skola Söderhamn
Välj 3-5 av dina favorita djur. Sök bilder och annat du behöver som hjälper dig att skissa ditt djur Blanda olika kroppsdelar för att skapa din fantastiska djur! Tänk vilka färger och textur vill du ha i varje kroppsdel. Du får använda en annan textur som har inget att göra med de djuren som du valde innan. Gör en skiss från sidan. Tänk på de proportioner du vill ha. Börja bygg ditt djur i ståltråd, ballong, tejp, bomull, skumgummi, frigolit, kartong, kycklingnät eller något annat återvunnen material. Kläd ditt ståltrådsskelett i med tidningspapper och hemgjord lim eller tapetlim Färglägg med akrylfärger i olika texturer.
Grundsärskola 1 – 9 Bild
Vi kommer att jobba med skulptur i gips. Vi kommer att ha en utställning i skolan när arbeten är klart.

Innehåll

Vad?

Du skall arbeta med händerna och skapa i gips en fågel. Du kommer att måla den med akryl färg.

Hur?

Steg 1: Gör en skiss från sidan. Tänk på de proportioner du vill ha.

Steg 2: Börja bygg ditt djur med en ballong, tejp, träpinnar, skumgummi, frigolit, kartong eller något annat återvunnen material.

Steg 3: Färglägg med akrylfärger i olika texturer.

Varför?

I kursplanen framhålls vikten av att se vad bilder berättar, alltså budskapet och inte bara vad bilden föreställer. Här kommer du att träna fin motorik (arbeta med händerna) och experimentera med skulpturen för att skapa tredimensionella figurer (längden, -bredden, djupet.

kommer att:

planera och genomföra ditt djur i 3D från din 2D skiss.

träna ditt kreativitet och fantasi.

träna djur kroppsproportioner.

utforska texturer gjorda med olika material

utforska färg cirkeln med färg teorin.

att följa muntliga och skriftliga instruktioner.

experimentera med återvunna material.

beskriva hur du har gått till väga och hur du löst olika problem på vägen.

visa hur du gått från idé till färdig produkt och förklara olika ställningstaganden.

 

Vill du se hur det gick för andra? 

https://pin.it/4UnvUnx

 

Lycka till!

Minerva

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  4-6
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  4-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  4-6
 • Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.
  Bl  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.
  Bl  4-6
 • Material, verktyg och tekniker. Hur dessa kan användas för bestämda syften i två- och tredimensionella bilder.
  Bl  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild för att, till exempel, samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser
  Bl  7-9
 • Teckning, måleri och modellering.
  Bl  1-3
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild till exempel för att samtala om bilder.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Stenbergaskolan Särskola Bild åk 1-6, 2016

E
D
C
B
A
Berättande bilder
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Jämföra
Eleven medverkar i att jämföra egna och andras bilder och bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Eleven jämför egna och andras bilder på ett delvis fungerande sätt och för då enkla resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Eleven jämför egna och andras bilder på ett väl fungerande sätt och för då välutvecklade resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Undersökningar
Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder för eleven enkla resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder för eleven välutvecklade resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Ämnesspecifika ord
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.

Bl
Stenbergaskolan Särskola Bild åk 7-9, 2016

Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Framställa bilder
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande och informativa bilder och i att arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Kombinera
Dessutom bidrar eleven till att kombinera bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar.
Dessutom kombinerar eleven bilder med text och ljud så att de olika delarna till viss del samspelar.
Dessutom kombinerar eleven bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar väl.
Jämföra
Eleven medverkar i att jämföra olika bilder och bidrar då till resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Eleven jämför olika bilder på ett delvis fungerande sätt och för då enkla resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Eleven jämför olika bilder på ett väl fungerande sätt och för då välutvecklade resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Undersökningar
Utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer för eleven enkla resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer för eleven välutvecklade resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Ämnesspecifika ord
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i enkla omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i välutvecklade omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.