👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - Ägget

Skapad 2021-05-11 09:27 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Berättande text: I ämnet svenska kommer att arbeta med berättande texter. Du kommer att få skriva en berättande text som är en fri fortsättning på en text vi arbetat med tidigare. Du kommer att lära dig skriva en dialog med talstreck och skiljetecken, träna stavning och använda beskrivningar i din text.

Innehåll

Tidsperiod

vt 21

 

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

 • Du kommer att kunna planera och skriva en berättelse med början, miljöbeskrivningar, personer, dialog, problem och slut.

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)

Vi tränar på att skriva berättelser med dialoger och att använda skiljetecken.

Bedömning: (Såhär visar du vad du kan)

Du planerar en berättelse med början, miljöbeskrivningar, personer, dialog, problem och slut.

Du använder skiljetecken på rätt sätt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  SvA  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
  SvA  C 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläg­gande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
  SvA  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
  SvA  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
  SvA  A 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  SvA  A 6

Matriser

Sv SvA
Berättande text - Ägget

Skriva berättade text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berättelsens struktur
Skriva med begripligt innehåll och fungerande struktur
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Sv/SvA: Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Sv/SvA: Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Sv/SvA: Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Stavning och interpunktion
Använda skiljetecken och talstreck.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Sv: I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. SvA: I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Sv: I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet SvA: I enkla texter kan eleven använda grundläg­gande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
Sv: I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. SvA: I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
Berättelsens innehåll
Innehållet i berättelsen samt beskrivning av personer och miljöer.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Sv/SvA: De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Sv/SvA: De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
Sv/SvA: De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.