👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik VT21 - drivkrafter och utveckling, möjligheter och risker - 9C

Skapad 2021-05-11 09:35 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Teknik
I området kommer vi repetera vilka drivkrafter som får teknik att utvecklas samt hur tekniska lösningar kan skilja sig utifrån behov och resurser. Vi kommer också titta på hur teknik påverkar människa och miljö samt lära oss mer om möjligheter och risker med internet och artificiell intelligens.

Innehåll

Vecka 18: Repetition  - teknikens drivkrafter samt fyra funktioner + tekniska system
- Förstå och kunna ge exempel på teknikens fyra funktioner.
- Kunna ge exempel på hur tekniska lösningar kan skilja sig utifrån behov och tillgång till naturresurser.
- Kunna ge någon anledning till varför teknik utvecklas.

- Kunna ge exempel på några tekniska lösningar samt något tekniskt system.

- Kunna förklara hur olika delar samverkar i ett tekniskt system. 

 
Begrepp: Lagra, transportera, transformera, styr- och reglera, drivkraft, naturresurs, teknisk lösning, tekniskt system

 

Studi uppdrag v.18

- System och delsystem

- Värme i vardagen

- Internet

- Mobilnätet

 

Vecka 19: Hållbarhet och livscykelanalys av elektronik

- Ge exempel på hur produktion av elektronik kan påverka miljön. (LCA)

Begrepp:  livscykelanalys, återvinning, återanvändning, energiförbrukning, kretslopp

 

Ugglans NO om livscykelanalys

Bedömning: Livscykelanalys inlämning v.19

 

Vecka 19-20: Internet och artificiell intelligens

- Vad är internet?

- Historisk överblick

- The social dilemma

 

Vecka 20: AI - risker och möjligheter

Bildspel AI

Titta på kortfilmerna om AI och svara på frågorna i checklista-häftet:

1. Artificiell intelligens https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=gJdGlTsofrY&feature=emb_logo

2. Maskininlärning https://www.youtube.com/watch?v=ORsQGv6cQRI

4. Självständiga system https://www.youtube.com/watch?v=XL8k9WerXUo

5. Risker och etik https://www.youtube.com/watch?v=6NcI4pcLSmo

6. Jobb och fritid https://www.youtube.com/watch?v=xnwvZQvfuyo

7. Demokratin https://www.youtube.com/watch?v=FEE3ahOfN5g

8. Superintelligens. https://www.youtube.com/watch?v=_ogAX4bZ3QQ

 

Länkar:

Vad är artificiell intelligens och hur används det? | Nyheter | Europaparlamentet

Kan AI rädda klimatet? | RISE

Så bidrar AI till samhälls­utvecklingen | RISE

Vanliga frågor om artificiell intelligens | RISE

AI i jordbruket kan rädda mattillgången | RISE

 

Länkar till inscannat material från boken "Livet med AI"

Vad är AI?

AI - självkörande system

AI - drivkrafter inom vården

AI i Sverige

AI i skolan

AI - ny teknik för framtiden

 

 • Bedömning: seminarium


  Frågor som kommer att behandlas under seminariet:

  Vad är artificiell intelligens?
  Vad används AI till? Ge exempel.
  Vad finns det för möjligheter med AI?
  Finns det några risker med AI?
  Hur kan AI påverka individ, samhälle och miljö idag och i framtiden?
Fördjupning och tips:
Artikel - AI används för att simulera pandemier
Artikel - AI används i projekt för att rädda korallrev
Artikel - AI hotar 29% av jobben i Stockholm
Artikel - AI för hjärtdiagnoser
Max Tegmarks sommarprat om AI.

 

MÅL EFTER OMRÅDET: Du ska...

 • Kunna ge exempel på och resonera kring varför teknik utvecklas.

 • Känna till och kunna ge exempel på teknikens fyra funktioner.

 • Veta vad en naturresurs är. 

 • Kunna ge exempel på några tekniska lösningar.

 • Kunna redogöra för en livscykelanalys.

 • Kunna förklara internet samt några andra tekniska system och hur olika delar samverkar

 • Veta vad ett tekniskt system är.

 • Kunna ge exempel på möjligheter samt risker med internet/AI.

Uppgifter

 • Livscykelanalys

 • Frågor om AI

 • Seminarium teknik - AI

 • Livscykelanalys av elektronisk pryl

 • Livscykelanalys av elektronisk pryl

 • Faktahäfte - teknik löser problem

 • AI - uppgift och frågor

 • AI - användning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk

Matriser

Tk
Teknik - drivkrafter och utveckling, möjligheter och risker

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar - Begrepp
Användning av ämnesspecifika begrepp. Visa din kunskap i samtliga bedömningar.
Bristfällig
Viss användning
Relativt god användning
God användning.
Tekniska lösningar
Beskrivning av tekniska lösningar/tekniska system utifrån ändamålsenlighet och funktion. Visa din kunskap i studiuppdragen samt bedömingen v.20.
Kan ej identifiera hur delar samverkar.
hur enkelt identifierbara delar samverkar.
hur ingående delar samverkar
hur ingående delar samverkar
Resonemang - drivkrafter
Förmåga att föra underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Visa din kunskap i socrativetestet samt bedömningen v.20.
Bristfällig
Enkla och till viss del
Välutvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Resonemang - individ, miljö & samhälle
Förmåga att föra underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Visa din kunskap i livscykelanalysen samt bedömingen v.20
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Bristfällig
Enkla och till viss del
Välutvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl

Tk
Teknik - drivkrafter och utveckling, möjligheter och risker

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1