👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets lotteri

Skapad 2021-05-11 11:27 i Ekkälleskolan Linköping
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Samhällskunskap Svenska
Var i världen skulle du födas om statistiken fick bestämma? Hur är det att bo i ett fattigt land? Vad gör ett land fattigt? Vad behöver ett fattigt land för att få det bättre? Hur kan man bryta fattigdomscirkeln?

Innehåll

Du och din grupp ska gemensamt dra en lott i livets lotteri. Om ni får ett i-land, dra en gång till.

Ni ska:

● Berätta om landet, var det ligger i världen, karta, huvudstad, storlek,

befolkning, klimat, naturresurser, export, import mm gärna i en faktaruta.

● Berätta om de fakta barn utsätts för i landet enligt livets lotteri. Förklara vad

begreppen innebär t.ex barnarbete, barnsoldater, analfabetism,

barnäktenskap och fattigdom.

● Vad gör ett land fattigt?

● Vad behöver ett fattigt land för att få det bättre?

● Gör en befolkningspyramid över landet och jämför med Sverige.

● Vad kan vi göra för att hjälpa ett fattigt land?

● De globala målen? Barnkonventionen? WCP-vinnarna? Vad säger de?

 

Ni ska göra en intressant och innehållsrik skriftlig presentation som ska visas på

utställningen vecka 20.

Tidsåtgång:

● Tisdag kl.10.15-13.30

● Onsdag kl. 8.45-12.20. Kl.13.10-13.40 ska vi sätta upp resultaten!

Till er hjälp har ni Livets lotteri-material, Globen, Koll på världen, arbetsuppgifterna till

Koll på Världen, korten till Bryt fattigdomscirkeln-uppgiften.

Era fantastiska(!) lärare finns också till hands om ni behöver hjälp med att kopiera bilder

etc 😊🧯👍🌍🗺!

 

Tänk på att detta är ett grupparbete, alla ska göra något, tillsammans gör ni skillnad.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6