👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hkk åk 8

Skapad 2021-05-11 12:23 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Praktiskt arbete står i fokus. Dessutom genomgång av fakta: näringslära och konsumentkunskap. Repetition av hälsosamma matvanor och livsmedelskunskap.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Att utveckla kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. Att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet. Att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande,ekonomi och gemensamma resurser.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma hur du arbetar på de praktiska lektionerna. Du kommer också bli bedömd i hur väl du resonerar och i vilken grad du använder fakta när du motiverar dina val och hur du bedömer din arbetsinsats.
Eleven bedöms kontinuerligt  muntligt, skriftligt och praktiskt.

Undervisning och arbetsformer

Vi varvar teori och praktiskt arbete. Vi lär om:  Livsmedel, sortkännedom, näringsinnehåll,förvaring, smak, hur det  produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa. Val och användning av varor som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa • Hur man kan hushålla  och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel näring, pris och kvalitet. Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet. • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet. • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt. • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
    Hkk
  • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
    Hkk
  • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
    Hkk

Matriser

Hkk
Hem- & Konsumentkunskap, bedömningsmatris

--->
--->
--->
--->
Organisera praktiskt arbete
Följa recept Tidsåtgång Arbetstakt Överblicka arbetet
Behöver regelbundet stöd. Ett steg i taget för att förstå instruktioner och organisera det praktiska arbetet.
Kan organisera och genomföra sitt arbete i flera steg, men behöver regelbundet lärar- eller kamratstöd.
Kan planera och organiser sitt arbete, men behöver fråga ibland.
Kan självständigt planera och organisera sitt arbete.
Tillaga
Skicklighet Metod/teknik/Redskap
Genomför sitt arbete ett steg i taget och behöver regelbundet lärarstöd vid tillagning.
Kan tillaga men behöver bli säkrare på metod och teknik, behöver hjälp av kamrat eller lärarstöd då och då.
Arbetar självständigt i samarbete med kamrat. Behärskar flera metoder. Behöver fråga ibland.
Visar regelbundet stor självständighet och säkerhet i teknik och behärskar olika metoder i tillagningen.
Efterarbete
Hygien
Tar ibland ansvar för redskaps- & livsmedelshygien, men behöver ofta uppmaning av lärare eller kamrat.
Tar ibland eget ansvar för redskaps- & livsmedelshygien.
Tar med regelbundenhet ansvar för redskaps- & livsmedelshygien.
Visar stor självständighet och säkerhet i fråga om hygien och efterarbete.
Ta praktiskt ansvar för hållbar utveckling
(miljömedveten)
Tar ansvar på uppmaning av lärare.
Tar ibland eget ansvar för hållbar utveckling.
Tar oftast ansvar för hållbar utveckling.
Tar alltid ansvar för hållbar utveckling.
Motivera medvetna val
Motiverar inte sina val med tanke på hälsa, ekonomi eller miljö.
Motiverar då och då egna tankar om hälsa, ekonomi eller miljö utan att använda relevanta faktakunskaper.
Motiverar sina val och försöker underbygga dem med relevanta faktakunskaper.
Motiverar sina val med djup och tydliga faktakunskaper om hälsa, ekonomi eller miljö.
Självkritiskt bedöma sitt arbete och resultat
Ser inte kritiskt på sitt arbete eller resultat.
Behöver lärarstöd för att se kritiskt på sitt arbete och resultat.
Kan delvis se kritiskt på sitt arbete och resultat.
Förstår arbetsprocessens betydelse för resultatet.