👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och Natur

Skapad 2021-05-11 13:21 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
Vi kommer under resterande termin att arbeta med djur och natur. Under denna tid är det mycket som händer runt omkring oss och detta vill vi ta vara på!

Innehåll

MÅL

Vi vill öka barns intresse och kunskap kring djur och natur i vår närmiljö

SYFTE

Vi vill väcka nyfikenhet och intresse för det som händer och sker runt omkring oss i naturen och djurens liv.

Vi vill uppmärksamma barnen på  processer som sker och sambanden mellan dessa.

Vi vill ge barnen möjlighet att få mer kunskap om djur som väcker deras intresse.

METOD - GENOMFÖRANDE

• Vi kommer under arbetets gång följa naturen och det som händer i den. 

• Under samlingar kommer vi fokusera på olika djur och processer i naturen. Vi har nu påbörjat arbetet med att undersöka småkryp som fångar barnens intressen.

• I vår sångsamling kommer vi använda sånger/ramsor som är kopplade till temat, ex sången om nyckelpigan, imse vimse spindel.

• Vi kommer bland annat att se på UR:s serie djurverket för att lära oss om olika djur.

• Använda polyglutt för att ta del av böcker som berör vårat fokusområde.

• Vi kommer erbjuda skapande/pyssel som är kopplat till temat.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18