👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment flyter sjunker vt21

Skapad 2021-05-12 08:55 i 143171 Förskolan Paviljongen Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Experiment flyter sjunker
Förskola
Vi arbetar med olika experiment enligt den naturvetenskapliga arbetsgången; där barnen får prova på och se hur enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Innehåll

Varför vi arbetar med experiment:

För att barnen skall möta den naturvetenskapliga arbetsgången: att formulera en hypotes, utföra och sedan utvärdera.

Hur vi gör:

Barnen får i mindre grupper möta olika praktiska övningar, t.ex. pröva om olika föremål sjunker eller flyter. Pedagogen frågar barnen  kring vad de tror ska hända. De får dessutom möta vännernas olika tankar och teorier. Sedan får de aktivt prova. Vad händer om man håller ned föremålet mot botten? Eller lägger det försiktigt i vattnet? Blir det någon skillnad?

Vi arbetar med ett experiment i taget, låter det ta tid. Barnen får prova om och om igen då barnen upptäcker nya tankar och reflektioner av att göra saker fler gånger.

Dokumenation och reflektion:

Arbetet dokumenteras och sätts upp på avdelningen och i barnens portfolio eller filmas med hjälp av lärplatta. Där kan barnen mötas vid fotografierna eller filmerna och samtalar kring det lärande de har upplevt, sätta ord på sina erfarenheter och lyssna till vännernas berättelser.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18