👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Exorcismen i Eksjö

Skapad 2021-05-12 10:45 i Bergsjö skola Nordanstig
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi ska under de kommande veckorna lyssna på P3-serien Exorcismen i Eksjö. Vi kommer under arbetet att jobba med förmågorna läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften samt formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Innehåll

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

20

Lyssnar på och jobbar med
avsnitt 1

Lyssnar på och jobbar med
avsnitt 2

Lyssnar på och jobbar med
avsnitt 3

21

Lyssnar på och jobbar med
avsnitt 4
Lyssnar på och jobbar med
avsnitt 5

Lyssnar på och jobbar med
avsnitt 6

22

Lyssnar på och jobbar med
avsnitt 7

Lyssnar på och jobbar med
avsnitt 8

Diskussion om serien

Matriser

Sv
Exorcismen i Eksjö

E
C
A
Lässtrategier
Du gör enkla förutsägelser om vad serien kommer handla om innan lyssning/under lyssning.
...dina förutsägelser motiveras med exempel från det vi lyssnat på...
...dina motiveringar och exempel har en tydlig anknytning till det vi lyssnat på eller egna erfarenheter.

E
C
A
Sammanfatta
Du visar läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av handlingen.
...Dina sammanfattningar är tydliga och visar att du har förstått t.ex. i vilken ordning saker och ting har skett eller varför.
...och visar tydligt dina egna tankar om det lästa.

E
C
A
Tolka
Du förklarar din tolkning av berättelsens budskap med hänvisning till dina egna erfarenheter,...
...allmänmänskliga känslor, tankar och livsfrågor genom tydliga exempel från serien...
...och du breddar tolkningen genom att hänvisa till andra texter (böcker, filmer, berättelser, spel, etc.) där liknande teman och budskap förekommer.

E
C
A
Samtala
Du deltar under samtalet och lyfter någon egen tanke.
Du visar att du lyssnar på de andra genom att t.ex. ställa följdfrågor, instämma eller motsätta dig. Du lyfter egna tankar under samtalet som ibland gör att de andra tar vid.
Du lyssnar på de andra och visar att deras roll i samtalet är lika viktig som din. Du är drivande i samtalet genom att ställa frågor till de andra samt lyfta tankar som de andra diskuterar vidare.