👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP Retorik -21

Skapad 2021-05-12 11:44 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde om talande inför grupp, men stilfigurer, bildsspråk och andra hjälpmedel för att påverka så många som möjligt.
Grundskola 6 – 9 Svenska
Det här arbetsområdet handlar om hur man kan tala för att få andra att lyssna, inte minst om hur man kan väcka känslor och hur man använder språket till sin hjälp.

Innehåll

Mål

Målet efter arbetsområdet är att ni ska ha fått fler verktyg för att använda det talade språket för att påverka andra människor, både om saker som kan ha med ert framtida yrkesliv att göra, och också i mer personliga sammanhang. 

Arbetets innehåll

Arbetsområdet behandlar retoriska figurer och kända tal och hur de har påverkat lyssnare på olika sätt. 

Arbetssätt och redovisningsform

 

Vi kommer att arbeta med muntlig redovisning på olika sätt. Vi ska lyssna och läsa kända tal och titta på vad det är som gör att vissa tal anses bra och vissa förblir glömda. Områdets avslutas med att eleverna håller ett högtidstal. 

Visa din kunskap - Bedömning

 Era högtidstal kommer att bedömas. 

 

Reflektion

Hur tycker du själv att du påverkas av det som andra berättar eller säger? 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Att tala inför och engagera en publik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Att tala - kommunikativ kvalitet
Det går att höra vad du säger, men du växlar oprovocerat i röststyrka och tempo, och verkar osäker på hur du ska röra dig.
Du har ögonkontakt med publiken och riktar det du säger till den i lagom tempo. Du talar stabilt och står stadigt.
Du har en god kontakt med din publik, och riktar exempelvis frågor tlll den. Du ger ett engagerat intryck med hjälp av kroppshållning och sättet att använda rösten.
Din kontakt med publiken är god och påverkar ditt anförande. Du kan ta in det de säger i ditt anförande. Du använder rösten, pauser, rörelse och kroppshållning på ett sättet som förstärker det du säger.
Att tala - språklig kvalitet
Du använder ett enkelt språk och kan ibland fastna i utfyllnadsord, som typ, vadheterdet, och ehhhhhmmm... Du har ingen tydlig inledning/avslutning.
Du använder ord som du förklarar för att få din publik att förstå. Ditt anförande flyter utan större hackighet. Inledningen förklarar innehållet och publiken förstår när ditt anförande är slut.
Du använder varierade ord för att föredraget ska bli roligare och lättare att lyssna på. Din inledning och avslutning hänger ihop.
Din språkanvändning visar att du har känsla för formuleringar, kanske av en humoristisk art. Din inledning och avslutning gör att man förstår vad du tycker är huvudpoängerna i det du berättar.
Att använda hjälpmedel
Du visar upp något eller använder exempelvis olika röster.
Du använder rekvisita, men utnyttjar den inte riktigt. Ditt tal innehåller något verktyg ur Retorikhandboken.
Din rekvisita och ditt sätt att berätta styrker det du berättar. Du använder dig av något av de mer genomgripande verktygen från Retorikhandboken.
Din rekvisita och ditt sätt att använda dig av din röst understryker på ett effektfullt sätt det du berättar. Du väljer verktyg från Retorikhandboken som känns väl anpassade efter det du vill berätta.