👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närmiljö blir lärmiljö

Skapad 2021-05-12 12:21 i Ängsbyns förskola Båstad
Närmiljö blir lärmiljö med handdockans hjälp
Förskola
Under maj-juni 2021 erbjuder vi barnen naturupplevelser utanför förskolan ca 1 gång/veckan. Med fokus på upplevelsebaserat lärande upptäcker och undersöker vi skogen i vår närmiljö.

Innehåll

Syftet med promenaderna till skogen är att barnen ska uppleva och känna glädje och trygghet ute i skogen. Barnens begrepp vidgas, fördjupas och vi värnar om allt levande. Vi gör detta genom aktivt friluftsliv där barnen får naturkänsla, rörelseglädje och gemenskap. För barnen innebär detta att de får uppleva naturen med alla sinnen, röra sig fritt och ha roligt ute, vi låter barnen leka och upptäcka mycket själv med oss pedagoger som medupptäckare. Vi pedagoger arbetar med att fånga upp barnens intresse och utmanar barnens tankar kring natur och miljö genom olika frågor/funderingar.

Vi följer deras upptäckter, deltar i upplevelserna, stannar upp och tittar, känner, lyssnar, luktar, smakar och funderar tillsammans. Vi tar på våra ”upptäckarglasögon”!

Mål

 • Barnen ska uppleva en positiv utevistelse.
 • Barnen klä på sig själva.
 • Barnen ska packa sin ryggsäck.
 • Barnen ska ges möjlighet till upptäckarglädje genom lek
 • Barnen ska ges möjlighet att känna samhörighet och gemenskap i gruppen.
 • Barnen ska få möjlighet att träna fin- och grovmotoriken.
 • Barnen ska få samla, sortera, jämföra med hjälp av sina sinnen.
 • Barnen ska få möjlighet att vidga sina begrepp.

Målet ska vara uppfyllt i juni 2021.

Varför ska vi jobba mot dessa mål?

Vi strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär och värna om miljön. Vi utgår från denna trappa för att skapa sammanhang, där vår verksamhet framför allt bygger på de tre första trappstegen. 

Hur gör vi?

En dag i veckan går vi iväg till skogen ovanför linbastuan. En viktig del är att klä sig efter väder, därför tittar vi ut tillsammans för att konstatera vad vi behöver ta på oss för att inte frysa. Alla barn har ryggsäck på sig med frukt och dricka. Vi träffas ute på gården där vi skapar gemenskap genom att sjunga vår startsång ”Ett skogenbarn”. Innan vi lämnar gården tar vi en bild på alla barn för att veta vilken klädsel barnen har (om ett barn skulle komma bort så behövs ett signaliment). Sedan delar vi ut ett långt band med öglor som barnen kan hålla i. Tillsammans lämnar vi gården för dagens äventyr.

Vi använder så kallade ”Stoppkort” till stora skogen (vilket är bilder på olika platser på vägen upp till skogen). Barnen turas om att ansvara för stoppkorten och ingen får ta sig längre än bilden visar.

När vi nått skogen visar vi respekt för djur och natur genom att knacka på och fråga om vi får komma in genom en sång, denna avslutas alltid med att vi är tysta och lyssnar om naturen vill svara oss. Därefter tar vi oss fram till vår basplats, som är strax innanför där skogen börjar.

Vi samlas och äter vår medhavda frukt och dricker vatten och ibland varm choklad. Det är barnens upptäckter och nyfikenhet som styr vad vi pratar om och tittar på under vår utflykt. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18