👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den öde ön

Skapad 2021-05-12 13:43 i Lövestad skola Sjöbo
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska starta ett skrivprojekt "Den öde ön". Du ska skriva texter och skapa/hitta bilder som passar till din berättelse.

Innehåll

 

 

Innehåll:

Utveckla din förmåga att:

 • följa en instruktion
 • skriva texter med röd tråd
 • tillämpa grundläggande regler för skriftspråket, såsom skiljetecken, stavning, meningsbyggnad och sambandsord .
 • förstå hur texter kan vara uppbyggda
 • kunna planera och strukturera skrivandet
 • kunna hålla en röd tråd i berättandet
 • skriva texter med ett rikt och beskrivande språk
 • skriva texter och bearbeta dessa utifrån andras tips och råd.
 • koppla bild och text

Bedömning:

 • följa instruktioner
 • aktivt arbeta med texten
 • slutföra arbeten
 • skapa sammanhang och aktualitet
 • kunna skriva texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur
 • kunna använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
 • kunna göra gestaltande beskrivningar och utvecklade handlingar
 •  bedöma innehåll i texter som någon annan skrivit
 • utifrån respons bearbeta din text mot ökad kvalité
 • skapa bilder som förstärker text

Arbetssätt:

 • Arbeta med språkets struktur: stor bokstav, skiljetecken, stavningsregler, meningsbyggnad, sambandsord
 • Arbeta med uppbyggnad av berättande texter: röd tråd, början – handling – slut
 • Arbeta med gestaltande beskrivningar
 • Strategier för hur man utvecklar sitt språk
 • Hur bilder kan förstärka en text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Den öde ön

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Skriva Att skriva innehåll och struktur
Du har skrivit en berättelse med enkelt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du har skrivit en berättelse med utvecklat innehåll och fungerande struktur.
Du har skrivit en berättelse med väl utvecklat innehåll och i väl fungerande struktur.
Ny aspekt
Stavning Att använda stavningsregler
Du visar viss säkerhet när det gäller stavning.
Du visar god säkerhet när det gäller stavning.
Du visar mycket god säkerhet när det gäller stavning.
Ny aspekt
Skrivregler Att använda skrivregler
Du visar viss säkerhet när det gäller de svenska skrivreglerna, t.ex. användning av skiljetecken.
Du visar god säkerhet när det gäller de svenska skrivreglerna, t.ex. användning av skiljetecken.
Du visar mycket god säkerhet när det gäller de svenska skrivreglerna, t.ex. användning av skiljetecken.
Ny aspekt
Beskriva
Du har använt enkla beskrivningar av händelser, miljöer och personer i din berättelse.
Du har använt utvecklade beskrivningar av händelser, miljöer och personer i din berättelse.
Du har använt väl utvecklade beskrivningar av händelser, miljöer och personer i din berättelse.
Ny aspekt
Illustrationer Koppla bild och text
Du kan ibland kombinera text och bild. (med på några få kapitel, minst två) Man kan se en koppling mellan text och bild.
Du kan oftast kombinerar text och bild. (med på de flesta kapitel). Man kan se en relativ tydlig koppling mellan text och bild.
Du kombinerar alltid text och bild. Man kan tydligt se koppling mellan text och bild.