👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formanalys, Vers, refräng o.s.v.

Skapad 2021-05-12 13:48 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Musik
Vi kommer att lyssna på olika låtar och ta reda på vad låtarna har för form: såsom intro, vers, refräng och stick. Vi lär oss mer om hur poplåtar är uppbyggda. Vad är det för skillnader och likheter i låtarnas form. vad har de olika delarna i en poplåt för funktion.

Innehåll

Det här ska du utveckla (förmågor)

Genom undervisningen ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Det här ska du arbeta med (centralt innehåll)

 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik

Kunskapskrav (vad bedöms)

Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form.

Arbetssätt

Formanalys: Vi kommer att lyssna på olika låtar och ta reda på hur de är uppbyggda. Vi lyssnar efter intro, vers, brygga, refräng och stick.

Vi lär oss höra skillnad på de olika partierna i en låt samt att förstå dess funktion.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma ditt aktiva deltagande under de moment vi gör på musiklektionerna.

 

Utvärdering

sker löpande under lektioner

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
  Mu  E 9