👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genre - vad är det? Åk 4-6

Skapad 2021-05-12 14:08 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Musik
Vad är Rock, folkmusik, country, dubstep, house , hårdrock och visa? Hur låter det, vad är typiskt och hur spelar man olika sorters musik? Vi lyssnar, diskuterar om likheter och olikheter i olika musikstilar och diskuterar när och var de används.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll och konkretisering av mål - koppla till läroplanen och förklara vad som menas

Du ska känna till några olika genrer.

Känna till i vilket sammanhang de används/användes och hur dom låter

 

Undervisningens innehåll

Aktiviteter

Vi ska prata om och lyssna på några olika genrer samt försöka identifiera olika musikstilar

Var och när används vissa musikstilar.

Grupparbete om en vald musikstil (genre)

 

Begrepp

Genre/Musikstil

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

beskriva och ge exempel på vad som är typiskt för några olika genrer.
resonera om ditt och andras tankar och frågor om olika musikstilar och i vilket sammanhang de används.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6