👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Enkel mekanik

Skapad 2021-05-12 14:41 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Vad är teknik? Vad är en mekanism? Vad menas med länk och led? Var hittar vi länkar och leder i verkligheten?
Grundskola 1 Teknik
Under temat kommer du få kunskap om enkel mekanik. Du kommer praktisk att få lära dig hur enkel mekanik, som länkar och leder, fungerar. Du kommer att få diskutera mekaniken och teknikens betydelse för oss genom historien och i naturen.

Innehåll

Syfte och mål

Syftet med temat är att väcka nyfikenhet för användning av teknik. Eleven ska få kunskap om man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleven ska också få kunskap kring teknikens historiska utveckling.

Undervisning

Du kommer under temat att:

 • se på filmer som handlar om mekanik.
 • samtala och resonera kring teknik samt använda teknikbegrepp.
 • konstruera och undersöka olika tekniska föremål.

Bedömning

 • Du kan ge exempel på en teknisk lösning som finns i naturen/bland djuren.
 • Du ska konstruera ett föremål där du använder hävstångsmekanik.
 • Du ska kunna beskriva ett föremål som vi arbetat med och berätta vad det är för mekanik som används.
 • Känna till begreppen: teknik, mekanism, kraft, länk, konstruktion, hävstång, vridpunkt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6