👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO åk. 4 - Vår och sommar

Skapad 2021-05-12 15:10 i Parkskolan Kristianstad
I det här kapitlet ska vi lära oss namnen på några vanliga blommor och fåglar i vår närhet. Vi ska också lära oss om hur pollinering fungerar samt ge exempel på pollinerare. Dessutom ska vi lära oss förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa. Vi ska även lära oss om hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt.
Grundskola 4 Biologi
I det här kapitlet ska vi lära oss namnen på några vanliga blommor och fåglar i vår närhet. Vi ska också lära oss om hur pollinering fungerar samt ge exempel på pollinerare. Dessutom ska vi lära oss förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa. Vi ska även lära oss om hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt.

Innehåll

Pedagogisk planering - Biologi: Vår och sommar

Parkskolan

Viktiga begrepp: allergi, antenn, arbetsbi, cell, drönare, fotosyntes, frövita, gödsel, hjärtblad, honung, larv, nektar, pistill, pollen, pollinering, puppa, saliv, spillning, ståndare, vaxkaka

  

 
 

Konkretisering - detta kommer du lära dig (målen för kapitlet):

 • Kunna namnen på några vanliga blommor.
 • Kunna namnen på några fåglar i din närhet. 
 • Förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerare.
 • Förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa (fotosyntes). 
 • Berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt. 

 

Arbetssätt - såhär kommer vi jobba:

 • Se på filmklipp kopplade till området.
 • Läser i "Koll på NO".
 • Se på filmen "Bee Movie" och prata om pollinering. 
 • Jobbar med arbetsuppgifter.
 • Lärarledda genomgångar.
 • Träna på begreppen genom quizlet.
 • Spela kahoot.

 

Bedömning - såhär visar du vad du kan:

 • Inlämningar på t.ex. arbetsuppgifter. 
 • Delar aktivt i diskussioner. 
 • Prov som prövar kunskaperna. 

Uppgifter

 • Inlämning Haiku

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Koll på NO åk. 4 - Vår och sommar

Når ej målen
--->
--->
--->
Blommor
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Jag kan namnen på två vanliga blommor.
Jag kan namnen på tre vanliga blommor.
Jag kan namnen på fyra eller fler vanliga blommor.
Fåglar
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Jag kan namnen på två fåglar.
Jag kan namnen på tre fåglar.
Jag kan namnen på fyra eller fler fåglar.
Pollinering
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Jag förklarar vad pollinering är. Jag ger ett exempel på en pollinerare.
Jag förklarar vad pollinering är och ger ett exempel på hur pollineringen kan ske. Jag ger två exempel på en pollinerare.
Jag förklarar vad pollinering är och ger två exempel på hur pollineringen kan ske. Jag ger tre exempel på en pollinerare.
Fotosyntes
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Jag berättar att växter får sin energi från solen.
Jag berättar att luft, syre och vatten skapar fotosyntes.
Jag berättar att genom fotosyntes gör växter om solenergi, koldioxid och vatten till syre och glukos.
Insekters utveckling
 • Bi  A 6
Jag förklarar två steg i fjärilens utveckling.
Jag förklarar tre steg i fjärilens utveckling.
Jag förklarar alla fyra steg i fjärilens utveckling.