👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 2B, kapitel 2- Multiplikation och problemlösning

Skapad 2021-05-12 15:02 i Kungsgårdsskolan Säter
En planering till kapitel 2 i "Favorit matematik 2B".
Grundskola 2 Matematik
Favorit Matematik 2B Kapitel 2- Multiplikation och problemlösning

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska kunna...

• treans och fyrans multiplikationstabell

• sambandet mellan addition och multiplikation

• problemlösningsstrategier

• huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att...

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att...

• skriva, läsa och förstå multiplikationer

• skriva ett matematiskt uttryck till en räknehändelse uttryckt i text

• rita en bild som stöd till en räknehändelse uttryckt i text

• skriva ett matematiskt uttryck till en räknehändelse uttryckt i bild

• öva på treans multiplikationstabell

• öva på fyrans multiplikationstabell

• repetera kommutativa lagen vid multiplikation

• läsa noggrant, rita en bild, skriva ett uttryck och fundera över svarets rimlighet vid problemlösning

• skriva en räknehändelse till ett uttryck

• lyssna på en ramberättelse med matematiskt innehåll

• delta i samtal och diskussioner utifrån en samtalsbild

• titta på en samtalsbild och svara på frågor kring den

• svara på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektionens innehåll

  • repetera multiplikationstabellerna 2,3,4,5 och 10

 

 

Bedömning

Vad bedöms?

Se matris

Hur sker bedömningen?

Efter varje arbetsområde gör eleverna en diagnos och ett summativt prov.

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2B, kapitel 2

Behöver träna vidare
Viss säkerhet
Säker
2:ans tabell
5:ans tabell
3:ans tabell
4:ans tabell
Problemlösning
Problemlösning med hjälp av multiplikation.
Problemlösning
Rita bilder vid problemlösning.
Talmönster
Arbetsgången
Noggrant läsa uppgifterna samt skriva uttryck, svar och fundera över rimligheten.