👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster med analog programmering

Skapad 2021-05-12 17:00 i Katrinebergs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 4 – 6 Teknik Matematik
Vi kommer att arbeta med entydiga, stegvisa instruktioner genom analog programmering. Du kommer att öva på mönster och loopar genom att instruktionerna upprepas. Du kommer också att öva på mönster, samt se och skriva koder.

Innehåll

Tidsperiod: Vecka 20- 22

Så här kommer vi att arbeta:
Vi kommer att titta på filmer som på ett enkelt sätt visar hur mönster kan konstrueras. Vi kommer att arbeta praktiskt genom att tillverka armband och halsband.

 

Syfte:

"Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.
Undervisningen ska också bidra till att eleverna får uppleva matematiken som en estetisk och kreativ aktivitet som kan användas vid problemlösning och matematiska undersökningar.
Vidare ska undervisningen i matematik bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp."
(Lsär11 s. 39).

Centralt innehåll

Algebra

 • Likhetstecknets innebörd.
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras.
 • Hur entydiga, stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Kunskapskrav och bedömning

Bedömning kommer att ske efter varje arbetsmoment. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Likhetstecknets innebörd
  Ma  4-6
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Hur entydiga, stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  4-6