👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering Musik Digitalt musikskapande Lackarebäcksskolan vt 2021

Skapad 2021-05-12 17:29 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
Musik, skapa musik åk 6 vt
Grundskola 5 Musik
Skapa en egen låt efter en given form, Intro, A-B-A outro i programmet Soundtrap på din Chromebook.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda digitala verktyg i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa  musik i olika former.

 

Undervisning / metod ( En kortfattad beskrivning om hur vi ska arbeta.)

Vi kommer att skapa egna låtar efter en given form.  Vi försöker att lyssna och pröva och utforska hur olika instrumentval, dynamik, klanger, tempo mm kan passa i en fungerande komposition. Vi arbetar med att försöka skapa en låt som är intressant att lyssna på genom att variera musikens olika byggstenar. När låtarna är klara har vi ett releaseparty där vi spelar våra låtar för varandra.

Vi kommer att bedöma elevens förmåga att:

utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av digitala verktyg 

uttrycka sig om egna musikupplevesler och om hur musik kan påverka människor

Bedömningen sker i klassrummet under pågående inlärning. Läraren bedömer hur du tar dig an uppgiften och genomför den.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6