👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matte 4B"Multiplikation och division"

Skapad 2021-05-12 18:18 i Hosiannaskolan Grundskolor
Koll på matematik 4B Multiplikation och division
Grundskola 4 Matematik
När du arbetar med detta kapitel lär du dig • Metoder för multiplikation och division med 10, 100 och 1000 • Multiplikation med två-, tre-, och fyrsiffriga tal • Kortdivision

Innehåll

 

Arbetssätt och bedömning

genomgångar
eget arbete i lärobok
gemensamma diskussioner
bingel

Problemlösningsförmåga 

* Formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet

* Tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll 

Begreppsförmåga

Visa, använda och uttrycka kunskaper om: 

multiplikation
talsortsräkning
faktor
produkt
division
kort division
nämnare
täljare
kvot
rest
uppställning

Metodförmåga

Visa, använda och uttrycka kunskaper om: 

att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde  som t ex 
6/2 = 3 , 6000/2 = 3000

om 6 x 3 = 18 så är 6 x 3000= 18000 

* använda fungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning

* använda fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal

* välja att använda relevanta räknesätt i olika situationer

* utföra multiplikation och division med 10, 100 och  1000

Kommunikationsförmåga och resonemangsförmåga

* Beskriva/redovisa kunskaper om skriftliga räknemetoder i multiplikation och division med olika uttrycksform, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa. 

* föra enkla resonemang om rimlighet i ett resultat

Bedömning

Dagliga arbetet under lektioner 

muntliga diskussioner och resonemang 

Test 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matte

Har godtagbara kunskaper
Behöver utveckla mer
Multiplicera med 10, 100, 1000

Multiplikation med stora tal

Har godtagbara kunskaper
Behöver utveckla mer
Lösa textuppgifter med multiplikation och division
Division med 10, 100, 1000, heltal
Kortdivision