👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det livsviktiga vattnet

Skapad 2021-05-13 10:14 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik
På vår planet finns enorma mängder med vatten, därför kallas vår planet för den blåa planeten. Två tredjedelar av Jordens yta täcks av vatten. Visste du att din kropp också består av nästan två tredjedelar vatten? Allting som lever består till stora delar av vatten. Varken vi människor, växter eller djur kan leva utan vatten.

Innehåll

Nu kommer vi att arbeta med vatten, vattnets egenskaper och vattnets kretslopp. 

Vad ska vi ta upp?

 • Vattenmolekylernas kretslopp
 • Ytspänning
 • Densitet
 • Världens viktigaste lösningsmedel
 • Saltvatten och sötvatten

Viktiga ord och begrepp:

ytspänning - densitet - lösningsmedel - saltvatten - sötvatten - vattenrening - avloppsrening - kemisk förening - fast, flytande och gasform.

Hur arbetar vi?

 • Vi kommer att läsa, analysera, resonera och diskutera valda delar ur Gleerups. 
 • Vi kommer att se film
 • Vi kommer att göra laborationer
 • Vi kommer att göra enskilt arbete

Hur bedöms du?

Vi kommer att bedöma :

 • din aktivitet i samband med laborationer.
 • ditt deltagande i diskussioner under lektionstid.
 • dina dokumentationer.
 • din förmåga att använda områdets begrepp.


  Bedömningen kommer att göras i matriserna under kunskaper på Unikum i samband med att vi avslutat arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
Kemi år 4-6

På väg mot
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Vattenmolekyl
Du är inte helt säker på hur en vattenmolekyl ser ut och vad den består av.
Du vet hur en vattenmolekyl ser ut och du vet vad den består av.
Ytspänning
Du vet inte vad ytspänning är.
Du vet vad ytspänning är.
Sjukna/flyta
Du kan inte ge exempel på saker som flyter eller sjunker i vatten.
Du kan ge exempel på saker som flyter eller sjunker i vatten.
Vattnets kretslopp
Du är inte säker på, och kan beskriva vattnets kretslopp.
Du beskriver vattnets kretslopp delvis och använder något ämnesspecifikt begrepp.
Du beskriver vattnets kretslopp korrekt och använder flera ämnesspecifika begrepp.

Systematiska undersökningar

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
Godtagbara kunskaper (E-D)
Mer än godtagbara (C)
Mer än godtagbara (B-A)
Genomföra undersökningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Planera undersökningar
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Förbättra undersökningar
Eleven kan bidra till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan ge förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Beskriva och förklara samband

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Godtagbara kunskaper (E-D)
Mer än godtagbara (C)
Mer än godtagbara (B-A))
Kemiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa...
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa...
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag...
Använda begrepp
...med viss användning av kemins begrepp.
...med relativt god användning av kemins begrepp.
...med god användning av kemins begrepp.
Luft och vatten
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.