👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter

Skapad 2021-05-13 11:55 i Rånäs skola Norrtälje
Tema vinter, åk 1
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska
Arbetsområdet vinter handlar om årstiden vinter samt vad typiskt för årstiden. Vi läser och lär oss om vinterfåglar som finns i Sverige och vilka som är flyttfåglar. Vi utför några vinteraktiviteter utomhus.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v.49-v.8

Övergripande mål och riktlinjer

 • Känna till årstiden vinter och vad som är typiskt för denna. 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Vilka månader som tillhör årstiden vinter.
 • Vad vintern innebär för både människor och djur.
 • Vad djur gör för att överleva vintern.
 • Känna igen fåglar som stannar kvar i närområdet under vintern. 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Samtal och reflektion, enskilt och tillsammans.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vi tittar gemensamt på en film som berör årstiden vinter, söka namnen på fåglarna som vi ser i närområdet under vintern. 
 • Vi samtalar hur vi kan hjälpa djuren för att lättare överleva under vintern.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3