👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MOEBOSO1

Skapad 2021-05-13 20:04 i Oscarsgymnasiet Oskarshamn
Gymnasieskola Modersmål - Bosniska
Tema: Min resa -Vi ska jobba med förståelse av modersmålet inom olika områden. Med muntlig förmåga uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd. Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons. - Vi ska jobba med litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer. - att göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket. - Kunskaper om historia, kultur, natur, geografi och aktuella samhällsförhållanden där språket talas, samt förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden. - Vi ska jobba muntligt och skriftligt och tolka från modersmål till svenska och tvärtom.

Innehåll

 

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikation i tal och skrift, till exempel med myndigheter, högskolor och arbetsgivare.

Tolkning och översättning i vardagliga sammanhang till och från modersmålet.

Texter i form av berättelser och dikter inom modern litteratur på modersmålet och texter från svensk litteratur för olika typer av jämförelser.

Aktuella samhällsfrågor.

Jämförande studier mellan länder där modersmålet talas och Sverige.

Kulturella företeelser och sevärdheter.

Jämförande studier mellan länder där modersmålet talas och Sverige.