👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Papir cache

Skapad 2021-05-14 08:50 i Gyabo förskola Eslöv
Förskola
Med att skapa med papper och pappersmassa vill vi uppmärksamma barnen på återbruk, få en ny taktil upplevelse och testa att skapa med ett material som troligtvis är okänt för dem: papir cache. Pappersstrimlor som legat i blöt och som blandas med tapetpulver till en formbar massa.

Innehåll

Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

Vid undervisning ur ett didaktiskt informerat upplägg använder pedagogen de didaktiska frågorna (vad, hur, när, vem, varför) och planerar undervisningen utifrån ett på förhand bestämt läroplansmål.

Bakgrund och Syfte:

 

Då vi har tema kring hållbarhet vill vi uppmärksamma pappret som skapande material. Barnen kastar ofta teckningar de inte är nöjda med. Detta är ett sätt att visa att de går att återanvända. Pappersmassa är formbar och ger en taktil upplevelse och kanske är något som är nytt för barnen. Vi är intresserade vad det ger för intryck som sedan ger deras uttryck.

Mål:

 

Samtolkning

 

Vi vill ge barnen möjlighet att skapa med en ny teknik och få uppleva ett känt material på ett nytt sätt. Ge möjlighet för tankar och diskussion kring återvinning och återbruk att uppstå.

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Didaktiskt informerat undervisningsupplägg 

 

Samplanering

 

Vad ska vi göra(innehåll)?
Erbjuda pappersmassa som blandas med tapetpulver. Ett förutsättningslöst skapande.

Hur ska vi göra(form)?
Materialet erbjuds i ateljén alternativt ute och står sedan tillgängligt för återupprepning när barnen önskar det

Vem/vilka(aktörer)?
Till en början grupper om fyra barn och ateljéristan. En ytterligare pedagog kan delta som observatör, för dokumentation och medforskare.

Var(ute-inne-rum-plats)?

Ateljén eller alternativt ute vid borden.

När?

v 20

Varför?

För att ge barnen en introduktion och känsla för papprets möjligheter.

 

Dokumentation

 

Genomförande

Vi dokumenterar genom film och foto.

 

Analys, utvärdering och reflektion:

 

Uppföljning/Samvärdering

Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).
Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

Vad blev det(innehåll)?

Hur blev det(form)?

Vem/vilka blev det(aktörer)?

Var blev det(ute-inne-rum-plats)?

När blev det(tid)?

Varför blev det som det blev?

 

 

Andra frågor att ha med i sin reflektion:
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.